Päästeamet tuletab meelde, et vastavalt Tuleohutuse seadusele (https://www.riigiteataja.ee/akt/13314859) peab 2015. aasta septembrist igal kütteseadmega maja omanikul olema ette näidata kutselise korstnapühkija tõend.  Põlenguid aitab ära hoida ainult õigeaegne kütteseadme puhastamine ning hooldus. Väljaõppinud korstnapühkija, kes tehtud tööde kohta akti väljastab, oleks mõistlik kutsuda juba praegu.
Internetileheküljel www.kodutuleohutuks.ee on kõigil ise võimalik kontrollida oma kodu tuleohutust. Test annab teile kohe tagasiside kodu ohutuse kohta ning selle põhjal on võimalik ette võtta vajalikud abinõud, kui olukord vajab parandamist. Kui midagi jääb arusaamatuks, saab samal leheküljel nõu küsida päästenõustaja käest või siis helistada päästeala infotelefonil 1524. 
Plakat eesti keeles
Plakat vene keeles

Uudised ja teated

01.09.2015 Käsil on „Vihula valla arengukava aastani 2025“ uuendamine

Septembrikuu jooksul arutatakse arengukava volikogu komisjonides, kogu info on avalikustatud valla kodulehel http://www.vihula.ee/eelnoud „Vihula valla arengukava aastani 2025 uuendamine" all. Arengukava täiendatud tekst on kättesaadav valla kantseleis ja digitaalsel kujul valla raamatukogudes. Koond kõikidest saabunud ettepanekutest koos vallavalitsuse seisukohtadega esitatakse volikogule.  Loe edasi »

17.08.2015 Eesti ja USA õhuväeharjutus keskpolügoonil
31.07.2015 Riik andis juurde toetusraha vanade metsakraavide korrastamiseks
30.06.2015 Rannarahva muuseum kogub suvitusmälestusi rannaküladest
18.06.2015 Võsu bussi väljumisaeg muutub

Statistika

Rahvaarv: 1910
Pindala: 364,91 km²
Suurim asula: Võsu (417)
Koole: 1
Lasteaedu: 3 (lasteaiarühma)