Teadaanne

18. APRILLIL 2014   JÄÄTMEJAAM SULETUD!!
Alates 1.aprillist 2014.a. kehtivad Vihula vallas uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad. Loe edasi

Vihula Vallavolikogu istung nr 8 toimub 16.aprillil algusega kell 16:00 vallamajas (Mere tn 6 Võsu)

Istungi toimumise aeg:           16.aprill 2014
Algus:                                          kell 16.00
Koht:                                            Võsul, Vihula vallamaja saalis (II korrusel)
 
 
PÄEVAKORD
 
  1. Koljaku küla Ligedama kinnistule koostatud detailplaneeringu kehtestamine
  2. Vihula valla haldusterritooriumil kehtiva üldplaneeringu ülevaatamine
  3. Vihula valla 2014 aasta lisaeelarve nr 1 kinnitamine
  4. Vihula valla põhimäärus
  5. Ametiisikute määramine kes on kohustatud esitama huvide deklaratsiooni
  6. Jaoskonnakomisjonide moodustamine
  7. Revisjonikomisjoni liikme valimine
  8. Vallavanema ja vallavalitsuse informatsioon
  9. Info ja muud küsimused
      9.1 Noonu uuringuloa kohtumenetlus – OÜ Kalda Kivi esindaja ettepanekust
 

Uudised ja teated

16.04.2014 OÜ Kesto kogub laupäeval, 28. juunil Vihula vallas ohtlike jäätmeid ja koduelektroonikat.

Ohtlike jäätmete nimekiri, mida vastu võetakse: Pliiakud; patareid; värvijäätmed; õlijäätmed; õlifiltrid; ohtlike ainete jääke sisaldavad pakendid; luminestsentslambid; elavhõbe; vanad ravimid; kemikaalid; taimekaitsevahendid; happed; komplektsed ...  Loe edasi »

14.04.2014 Hajaasustuspiirkondade reoveekäitlussüsteemide seisukorra uuring ja inventariseerimine
10.04.2014 Puurkaevu rajamine Vabaduse tänaval, Võsul
10.04.2014 Ideede laat
10.04.2014 Vihula Vallavolikogu istung nr 8 toimub 16.aprillil algusega kell 16:00 vallamajas (Mere tn 6 Võsu)

Vaateid