Uudised ja teated

Kemikaale käitlevate ettevõtete välise elanikkonnakaitse kava avalikustamine Lääne- ja Ida-Virumaal

25.10.2016

Kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse kava on vastavalt Seveso direktiivi 2012/18/EL artiklile 12 ja kemikaaliseaduse §34 p3 alusel koostatav A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtete käitisevälise hädaolukorra lahendamise plaa...  Loe edasi »