2009

28.04.2009 määrus nr 1 Kohalike maanteede ja tänavate nimede määramine
Võsu alevikus - Rakvere teeSpordi põikLääne põik ja Kungla tänav
Käsmu külas - Neeme teeKoidu tänav ja Allika põik
Vainupea külas - Padaaia tee ja Kalda tee
Vergi külas - Ööbiku teeKooli teeTihase teeSadama tee ja Võsu tee
Mustoja külas - Saare tee ja Kuuse tee
Karepa külas - Neeme tee ja Rahvamaja tee


27.05.2009 määrus nr 2 Vihula valla koolide lasteaiarühmadesse laste vastuvõtu, lasteaeda toomise, lasteaiast äraviimise, puudumise ja väljaarvamise kord

16.06.2009 määrus nr 3 Vihula Vallavalitsuse 28.10.2008 määruse nr 9 "Kohalike maanteede ja tänavate nimede määramine" muutmine

30.06.2009 määrus nr 4 Vihula Vallavalitsuse 04.04.2006 määruse nr 2 "Vihula Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisud, palgaastmed ja palgamäärad" muutmine

18.08.2009 määrus nr 5 Vihula Vallavalitsuse 06.08.2002 määruse nr 1 "Valimisjaoskondade moodustamine" muutmine

18.08.2009 määrus nr 6 Valimiskomisjoni asukoha määramine

02.09.2009 määrus nr 7 Koduteenuste loetelu, tasuliste sotsiaalteenuste hindade ja eluruumi kophandamise teenuse piirmäära kehtestamine  

15.12.2009 määrus nr 8 Vihula Valla munitsipaalkoolide õpilaskoha arvestuslik maksumus 2010. aastal