2008

19.02.2008 määrus nr 1 Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise hinna kehtestamine

19.02.2008 määrus nr 2 Muudatuste tegemine Vihula Vallavalitsuse struktuuris

25.03.2008 määrus nr 3 Vihula Vallavalitsuse 04.04.2006 määruse nr 2 "Vihula Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisud, palgaastmed ja palgamäärad" lisa 2 kehtetuks tunnistamine ja uue redaktsiooni kinnitamine

27.05.2008 määrus nr 4 Väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osaleva ametikoha kinnitamine

10.06.2008 määrus nr 5 Metsade sulgemine

26.06.2008 määrus nr 6 Vihula valla metsades viibimise keelu tühistamine

19.08.2008 määrus nr 7 Vihula Vallavalitsuse 04.04.2006 määruse nr 2 "Vihula Vallavalitsuse  hallatavate asutuste töötajate koosseisud, palgaastmed ja palgamäärad" muutmine

21.10.2008 määrus nr 8 Vihula Vallavalitsuse 27.05.2008 määruse nr 4 "Väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osaleva ametikoha kinnitamine" muutmine

28.10.2008 määrus nr 9 Kohalike maanteede ja tänavate nimede määramine

18.11.2008 määrus nr 10 Vihula Vallavalitsuse 04.04.2006 määruse nr 2 "Vihula Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisud, palgaastmed ja palgamäärad" muutmine

22.12.2008 määrus nr 11 Vihula Valla munitsipaalkoolide õpilaskoha arvestuslik maksumus 2009.aastal