Vihula valla 2012.a eelarve

Vihula valla 2012.a eelarvega seonduva leiad SIIT

Vihula valla 2012.aasta majandusaasta aruande kinnitamine 
- Vihula Vallavolikogu 13.06.2013 otsus nr 216
- 2012.a majandusaasta aruanne
Väljavõte Vallavalitsuse 28.05.2013 istungi protokollist