Vihula valla 2010.a eelarve

* 11.02.2010 määrus nr 7 "Vihula valla 2010.aasta eelarve vastuvõtmine" 
1. koond 
2. tulud 
3. kulude koond 
4. finantseerimistehingud 
5. kulud 

* 13.05.2010 määrus nr 10 "Vihula valla 2010.aasta lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine" 
1. koond 
2. tulude koond 
3. kulud 
4. kulude koond 

* 13.05.2010 määrus nr 11 "Vihula valla 2010.aasta eelarve muutmine nr 1 vastuvõtmine" 
1. koond 
2. kulude koond 
3. kulud

* 14.10.2010 määrus nr 17 "Vihula valla 2010.aasta lisaeelarve nr 2 vastuvõtmine" 
1. koond 
2. tulud 
3. kulude koond 
4. asutused 

* 14.10.2010 määrus nr 18 "Vihula valla 2010.aasta eelarve muutmine nr 2 vastuvõtmine" 
1. kulude koond 
2. asutused 

* 11.11.2010 määrus nr 23 "Vihula valla 2010.a lisaeelarve nr 3 vastuvõtmine"
1. koond
2. tulude koond
3. kulude koond
4. asutused

* 09.12.2010 määrus nr 26 "Vihula valal 2010.aasta lisaeelarve nr 4 vastuvõtmine"

* 09.12.2010 määrus nr 27 "Vihula valla 2010.aasta eelarve muutmine nr 3 vastuvõtmine"