Vihula valla 2009.a eelarve

26.06.2009 määrus nr 99 Vihula valla 2008.a majandusaasta aruande kinnitamine (Aruanne)

12.02.2009 määrus nr 87 Vihula valla 2009.aasta eelarve III lugemine ja vastuvõtmine
EA koond
EA tulud
EA finantseerimistehingud
EA kulud asutuste lõikes
EA asutuste tegevuskulud majandusliku sisu järgi
EA seletuskiri

26.06.2009 määrus nr 100 Vihula valla 2009.aasta lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine
EA koond
EA tulu
EA kulu
EA asutuste tegevuskulud
EA seletuskiri

10.12.2009 määrus nr 1 "Vihula valla 2009.aasta lisaeelarve nr 2 vastuvõtmine
1. koond
2. tulud
3. kulude koond
4. kulud
5. finantseerimistehingud

10.12.2009 määrus nr 2 "Vihula valla 2009.aasta eelarve muutmise nr 2 vastuvõtmine
1. koond
2. tulud
3. kulude koond
4. kulud