Ametnike haridused seisuga juuli 2015

Annes Naan

vallavanem

kõrgharidus

mehaanikainsener, autovedude organiseerimine, TPI 1982

Enna Tiidemann

vallasekretär

keskeri

sideoperaator, Tallinna Tehnikakool nr 2 1981

Marika Sundla

kantselei juhataja

rakenduslik kõrgharidus

sotsiaaltöö, Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool 2004

Mare Rosen

raamatupidaja

keskeri

põllumajanduslik raamatupidamine, Vinni Näidissovhoostehnikum 1976

Eha Veem

sotsiaalnõunik

kõrgharidus

sotsiaaltöö, TÜ Rakvere Kolledž 2008

Anneli Kivisaar

arendusnõunik

kõrgharidus

avalik haldus, Tallinna Tehnikaülikool 2014

Maarja Kuuskla

finantstalituse juhataja

rakenduslik kõrgharidus

raamatupidamine, Tallinna Majanduskool, 2014

Ivar Lilleberg

ehitus- ja keskkonnatalituse juhataja

kõrgharidus

 ehitustehnika, Tallinna Tehnikaülikool, 2014

Ingrid Nurmsalu

registripidaja

keskharidus

Loksa KK 1980

Sulev Kiviberg

keskkonnaspetsialist

kõrgharidus

agronoom, Eesti Põllumajandusülikool 1994