VIHULA VALLAVOLIKOGU

 

 

 

MÄÄRUS                                                                                                   

 

 

Võsu                                                                                                              19.märts 2009 nr 92

 

 

Vihula valla rahvaraamatukogude põhimääruste

kinnitamine

 

 

Määrus kehtestatakse Rahvaraamatukogu seaduse § 6 lg 1, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Vihula valla põhimääruse (kinnitatud Vihula Vallavolikogu 12.04.2006 määrusega nr 17) § 46 lg 2 alusel.

 

§ 1. Kinnitada Vihula valla rahvaraamatukogude põhimäärused järgmiselt:

 

Võsu Rahvaraamatukogu põhimäärus (Lisa 1)

Vergi Rahvaraamatukogu põhimäärus (Lisa 2)

Võsupere Rahvaraamatukogu põhimäärus (Lisa 3)

Vihula Rahvaraamatukogu põhimäärus (Lisa 4)

Karepa Rahvaraamatukogu põhimäärus (Lisa 5)

 

 

§ 2. Määrus avaldada üldiseks teadmiseks Vihula valla lehes ja interneti koduleheküljel.

 

§ 3. Tunnistada kehtetuks Vihula Vallavolikogu 12.11.2003 määrus nr 28 “Vihula valla raamatukogude põhimääruste kinnitamine“.

 

§ 4. Määrus jõustub 01.aprillil 2009.a.

 

 

 

 

 

Ain Välba

Volikogu esimees