LEADER taotlusvoorude infopäevad

4.12.17

Taotlejatele, kes soovivad  2018. aastal LEADER toetusi , viiakse läbi infopäevad 2017. aastal järgmise graafiku alusel:

12. detsembril kell 17 – Kolgaküla Rahvamajas
14. detsembril kell 17 – Tapal arenduskojas

LEADER TAOTLUSVOORUDE INFOPÄEVAD

Loe lähemalt http://www.vihula.ee/leader

LEADER toetuste infopäevad

14.12.16

LEADER toetuste infopäevad:

 

14. detsembril kell 17 – Kuusalu rahvamajas

16. detsembril kell 17 – Palmse külastuskeskuses

19. detsembril kell 18 – Loksa kultuurikeskuses

20. detsembril kell 17 – Tapal arenduskojas

 
 
Ja veelkord oluline info taotlejatele:
 
Veebruaris ja märtsis avanevad LEADER taotlusvoorud
 
Kuna 2016.aasta taotlusvoorudes (iseäranis pehmete projektide osas) eriti palju taotlejaid ei olnud, soovime kõiki julgustada mõtlema teemadele-tegemistele, millele võiks toetust küsida ja alustada oma asjaajamisega võimalikult varakult.
 
Miks kindlasti vajalik alustada juba praegu?
 
Ehitamise/renoveerimise/rekonstrueerimise jmt puhul on vajalik koos taotlusega esitada ehitusluba, ehitusteatis või kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek, mida eelmisel perioodil taotluse juurde ei nõutud – see võis olla esitatud hiljem. Teisisõnu – kui teil on soov midagi ehitada, võtke võimalikult kiiresti ühendust vallavalitsuse ehitus-ja keskkonnatalitusega, et teada saada, milliseid dokumente/kooskõlastusi teil ehitusloa taotlemiseks ja saamiseks vaja läheb – info ja kontaktid: http://www.vihula.ee/ehitus-ja-planeerimine

 

Ülioluline info muudatustest võrreldes eelneva perioodiga:
 

1.      Kõik taotlejad peavad esitama oma taotluse läbi e-Pria keskkonna. Selleks, et te saaksite seda teha, peate end eelnevalt registreerima PRIA kliendiks või kliendi volitatud esindajaks. PRIA kliendiks on võimalik registreeruda e-PRIAsse sisenemisel. 

Esmakordsel e-PRIAsse sisenemisel tuleb sõlmida portaali kasutamise leping. e-PRIA portaali kasutajaks saamiseks sisenege e-PRIAsse (siseneda saate läbi PRIA kodulehekülje või sisestades veebilehitseja aknasse aadressi https://epria.pria.ee/epria/). Portaali sisenemisel on vajalik enda isik tuvastada kasutades ID-kaarti või siseneda pangaparoolidega läbi riigiportaali (vt eesti.ee nupp).  NB! PRIA kliendiks saab registreeruda ainult tööpäevadel, st nädalavahetustel lepingut sõlmida ei ole võimalik.

 

2.      MTÜ Arenduskoda näeb teie esitatud taotlusi alles järgneval päeval peale taotlusvooru lõppu läbi e-PRIA keskkonna. Sellest  tulenevalt ei ole vallavalitsusel ega Arenduskojal teid võimalik aidata ja soovitusi anda projekti koostamise vältel, kui te endast ja oma taotlusest ise teada ei anna. Sellise olukorra vältimiseks soovitame tungivalt ühendust võtta vallavalitsusega või Arenduskoja projektide nõustajaga (kontaktid allpool) võimalikult varakult, ehk juba taotluse koostamise alguses.

 
 

3.      Nn pehmete projektide osas (meetmed 2.2., 3.2) viiakse toetatavad tegevused ellu läbi ühisprojektide ja koostöös partneriga ning vajalik on koos taotlusega esitada 2–4-aastane tegevuskava (vastavalt PRIA poolt koostatud vormile) ja ühisprojekti korral partnerite vaheline koostööleping. Partneriks võib olla ka kohalik omavalitsus, kes üldjuhul on toetanud MTÜ-sid omaosaluse rahastamisel.


 

2017.aasta taotlusvoorud on planeeritud märtsi-ja veebruarikuusse, mis positiivse vastuse korral annab võimaluse tegevusi (nt erinevad sündmused) ellu viia juba suvel. Loodame, et ka nn pehmetest meetmetest taotlejaid on seekord tänu taotlusvooru varasemale algusele rohkem.

 

TAOTLUSVOORUD 2017:

 

Meede Taotluste vastuvõtt Meetme eelarve
Meede 1.1 Elulaadiettevõtluse toetus   6.-15. märts 2017 170 000 eurot
Meede 1.2 Mikro-ja väikeettevõtete arendamine 6.-15. märts 2017 330 000 eurot
Meede 2.1 Kogukonnainvesteeringute toetus 6.-15. veebruar 2017 274 000 eurot
Meede 2.2 Aktiivne ja tegus kogukond (nn pehmed projektid) 6.-15. veebruar 2017 110 000 eurot
Meede 3.1 Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise investeeringute toetus 6.-15. veebruar 2017 131 000 eurot
Meede 3.2 Kultuuripärandi hoidmine (nn pehmed projektid) 6.-15. veebruar 2017   67 000 eurot

 MTÜ ARENDUSKODA poolt oluline info:

 

Taotlejaid nõustab projektide konsultant-spetsialist Tiina Vilu (telefon: +372 515 5249. e-mail: tiina@arenduskoda.ee)
Nõustamine on rangelt soovitatav! 2016. a esitatud taotluste tase oli väga erinev nõustamisel käinud ja mittekäinud taotlejatel.  

Leader meetmelehed kättesaadavad siin: http://www.arenduskoda.ee/en/leader/meetmelehed - meetmelehel kirjas kogu konkreetset meedet puudutav info ja nõutud lisad.

Taotluse koostamisel soovitan kindlasti appi võtta meetmete hindamiskriteeriumid: http://www.arenduskoda.ee/en/leader/toeoekorrad MTÜ Arenduskoda LEADER projektitoetuste hindamismetoodika ja kriteeriumid

Taotlusvormid, hinnapakkumuste tabelid, kommenteeritud nõutud lisad (projektikirjeldus, äriplaani vorm ettevõtjatele jm) leiate siit: http://www.arenduskoda.ee/en/leader/vormid

 

 
Lennukaid mõtteid soovides
Anneli Kivisaar
Arendusnõunik
 
Anneli.kivisaar@vihula.ee
5251127
Toimetaja: MADIS TÄNAVA

LEADER

MTÜ Arenduskoda Leader tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020

Perioodi 2014-2020 LEADER toetustest

 

2017. a LEADER toetuse taotluste vastuvõtuvoorud on veebruaris ja märtsis 2017:

 

Meede Taotluste vastuvõtt Meetme eelarve
Meede 1.1 Elulaadiettevõtluse toetus 6.-15. märts 2017 170 000 eurot
Meede 1.2 Mikro-ja väikeettevõtete arendamine 6.-15. märts 2017 330 000 eurot
Meede 2.1 Kogukonnainvesteeringute toetus 6.-15. veebruar 2017 274 000 eurot
Meede 2.2 Aktiivne ja tegus kogukond 6.-15. veebruar 2017 110 000 eurot
Meede 3.1 Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise investeeringute toetus 6.-15. veebruar 2017 131 000 eurot
Meede 3.2 Kultuuripärandi hoidmine 6.-15. veebruar 2017 67 000 eurot

 

 

Taotlejaid nõustab projektide konsultant-spetsialist Tiina Vilu (telefon: +372 515 5249. e-mail: tiina@arenduskoda.ee)
Nõustamine on rangelt soovitatav!
 2016. a esitatud taotluste tase oli väga erinev nõustamisel käinud ja mittekäinud taotlejatel. 

Taotlejatele viiakse läbi infopäevad, millest teavitatakse arenduskoja kodulehel, liikmesomavalitsuste kodulehtedel ning kohalikes lehtedes. 
Jälgige reklaame!

 

Heiki Vuntus,
MTÜ Arenduskoda tegevjuht