Sünnitoetuse taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Sünnitoetust on õigus taotleda lapsele, kelle elukohaks saab Eesti rahvastikuregistri andmetel Vihula vald.

Sünnitoetuse suuruseks on 500 eurot, millest pool (250 eurot) makstakse peale lapse sündi ja teine pool lapse aastaseks saamisel.

Kestvus:

Kui kõik on korrektne makstakse sünnitoetus välja hiljemalt 7 tööpäeva jooksul pärast  taotluse esitamisest

Õigusaktid:

Sotsiaaltoetuste maksmise kord Vihula vallas

Vastutaja:

Eha Veem, eha.veem@vihula.ee tel. 3258644, 56694345

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Vihula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Vihula vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Vihula vallamajast.  Vastuvõtuajad: E. T. K. 8.00-16.00, N 8.00-18.00, R. 8.00-14.00.

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, sünnitõend

Viide: