« Tagasi

Olmejäätmete veost perioodil 01.05 – 30.07.2017

Enamik valla majapidamistest sai aprilli alguses jäätmevedajalt järgmise kirja:

Head Vihula valla elanikud!

Viimasel viiel aastal, mil Ragn-Sells Vihulas teenindanud on kasvanud kütuseaktsiisid, jäätmete käitlustasud kui ka tööjõukulud, seoses sellega muutuvad alates 2. maist 2017 olmejäätmete konteinerite tühjendushinnad. Konteinerite rendihinnad jäävad samaks. Siit saate tutvuda uue hinnakirjaga

1. maist saate ise valida teenusepakkuja

1. maist lõpeb Vihula Vallas korraldatud jäätmeveo periood. See tähendab, et Vihula valla elanikel ja ettevõtetel on kuni uue korraldatud jäätmeveo rakendumiseni (eeldatavalt 01.08.2017) võimalus ise endale valida teenusepakkuja. Ragn-Sells on valmis kõiki kliente edasi teenindama. Lepingu jätkumiseks meid eraldi teavitama ei pea.

Selgituseks:

Iga viie aasta järel tuleb korraldada uus hange olmejäätmete vedaja leidmiseks valla territooriumil. Kuna praeguse vedajaga korraldatud olmejäätmete veo leping lõpeb enne kui järgmine vedaja (Eesti Keskkonnateenused AS) saab jäätmeloaga õiguse veo alustamiseks, jätkab praegune vedaja Ragn - Sells AS vedu kuni 30 juulini 2017. Kuna uue vedaja jäätmeloa taotlemine võtab Keskkonnaametis kolm kuud aega, siis saab uus prügiveo teenuse osutaja Eesti Keskkonnateenused AS alustada vedu 31 juulist 2017. a. Selle kolme kuu jooksul kus Ragn-Sells AS olmejäätmete vedu jätkab, saadab uus vedaja (Eesti Keskkonnateenused AS) kõigile majapidamistele lepingud (kellel on praegusele vedajale antud ee-posti aadress, siis e-posti teel, kellel e-posti ei ole, neile posti teel). Nii oli see ka siis kui alustas Ragn-Sells AS.

Praegu on soovitus jätkata Ragn – Sells AS teenuse kasutamist, et ei tekiks tühja auku jäätmete veol selle kolme kuu (01. mai – 30 juuli.) ulatuses. Juuli lõpuks on uuel vedajal veo alustamise õigus ja selleks ajaks on jäätmevedu puudutava registri andmed vedajale üle antud ja tehtud veo alustamiseks vajalikud toimingud. Sellist olukorda, kus loobutakse Ragn –Sells AS pakutavast teenusest ja poetatakse prügi kuni uue vedaja alustamiseni kuhu juhtub, ei tohiks keegi lubada.

Seega praegu ei ole vaja midagi teha, vedu toimub edasi, ainult teenuse hind on need kolm kuud mõnevõrra kõrgem kuna teenust osutatakse vabaturu hindadega. Kui on vaja informatsiooni veo kohta, siis Ragn-Sells AS Virumaa esinduse klienditeeninduse tel. 3374920 või lühinumber 15155. Muud korralduslikud küsimused Vihula Vallavalitsuse tel 3258643 (Sulev Kiviberg) või e-posti teel sulev.kiviberg@vihula.ee või vald@vihula.ee

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodilisest vabastamisest: Tulenevalt vedaja vahetumisest menetleme perioodilise vabastuse taotlusi juuni-september, et need uuele vedajale järk-järgult üle anda ja saaksid 01 oktoobrist kehtima hakata. Nii, et perioodilise vabastuse taotlused võib esitada rahulikult alates juunist. Perioodilist vabastust on võimalik taotleda juhul kui talveperioodil kinnistul ei elata ega kinnistut ei kasutata. Perioodilist vabastust  on võimalik taotleda kuni viieks aastaks so 2017 – 2022 ja max. perioodiks 01.10 – 30.04.

Sulev Kiviberg

Keskkonnaspetsialist