« Tagasi

Maakonnas on rakendamisel projekt „Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal“

Alates 01.03.2017 on Lääne-Virumaal hakatud ellu rakendama projekti „Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal". Projektiga on kaasatud 14 maakondlikku omavalitsust (Sõmeru vald, Haljala vald, Vihula vald, Laekvere vald, Väike-Maarja vald, Tapa vald, Tamsalu vald, Kunda linn, Rakvere linn, Rakvere vald, Viru-Nigula vald, Rakke vald, Kadrina vald, Vinni vald). Projekti kogumaksumus on 375 675 eurot, millest omafinantseering on 84 611,25 eurot. Projekti rahastajaks on Euroopa Sotsiaalfond. Projekti tegevuste elluviimise perioodiks on 01.03.2017-28.02.2019.

 

Projekti peamiseks eesmärgiks ja tulemuseks on toetada tugiteenuste arendamist ning kvaliteetse teenuse pakkumist vähemalt kuni 120 erivajadusega tööealise või erivajadusega eaka toetamisel, suunates tööealised isikud avatud tööturule või tööturu teenustele ning eakate hooldajatel vähendada hoolduskoormust. Projekti raames luuaks maakonda 15 tugitöötaja ametikohta, toetamaks erivajadusega inimesi ning suurendades teenuste kättesaadavust.

 

Tugitöötajad saavad pakkuda kahte erinevat teenust: koduteenus ja tugiisikuteenus. Koduteenuse eesmärgiks on vähendada lähedaste hoolduskoormust, et nad saaksid keskenduda tööotsingutele või jätkata töötamist. Tugiisiku teenuse raames on võimalik erivajadustega inimestel  saada abi ja juhendamist igapäevaelu korraldamisel, et toetada nende toimetulekut tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.  Projekti perioodil on teenus abivajajatele tasuta.

 

Antud projekt on mõeldud inimestele alates 18 eluaastat. Kahe teenuse abil on võimalus saada abi ja tuge tööturule sisenemiseks või tööturul jätkamiseks. Esmaseks tegevuseks on klientide hindamine, mida teeb kohaliku omavalitsuse sotsiaaltööspetsialist koostöös projekti koordinaatoriga. Hindamistulemusena tehakse otsus, milline teenus on abivajajale kõige sobilikum.

 

Projektis osalemissoovist saab teada anda  sotsiaaltööspetsialistile