« Tagasi

Olmejäätmete veost, Vihula valla jäätmejaamast ja Lääne-Virumaa Jäätmekeskusest

Enamik majapidamisi sai aprilli alguses Ragn-Sells AS-lt järgmise kirja:

 Head Vihula valla elanikud!

Viimasel viiel aastal, mil Ragn-Sells Vihulas teenindanud on kasvanud kütuseaktsiisid, jäätmete käitlustasud kui ka tööjõukulud, seoses sellega muutuvad alates 2. maist 2017 olmejäätmete konteinerite tühjendushinnad. Konteinerite rendihinnad jäävad samaks. Siit saate tutvuda uue hinnakirjaga

Selgituseks:

Iga viie aasta järel tuleb kohalikul omavalitsusel korraldada uus hange olmejäätmete vedaja leidmiseks valla haldusterritooriumil. Praeguse vedaja olmejäätmete veo leping Vihula vallaga lõppes 30 aprillil 2017. a

Poolte kokkuleppel jätkab Ragn-Sells AS olmejäätmete vedu piirkonnas kuni 30 juulini 2017. Alates esimesest augustist hakkab olmejäätmete veo teenust osutama hankes parema pakkumuse teinud Eesti Keskkonnateenused AS.

Juuli keskel saadab Eesti Keskkonnateenused AS kinnistu omanikele teavituse olmejäätmete veo kohta, teenuse lepingu  ja veograafikud (neile kellel on e-posti aadress, e-posti teel, kellel e-posti andmeid ei ole või ei ole seda antud, neile posti teel). Lepingu saamisel võib teha sinna soovi korral parandusi ja täiendusi, mis peavad olema kooskõlas Vihula Vallavolikogu 09.02.2017 määrusega nr 58 "Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord" ja Vihula valla jäätmehoolduseeskirjaga. Leping tuleb saata peale allkirjastamist tagasi märgitud aadressile. Lepingu allkirjastamata või saatmata jätmine ei vabasta kinnistu omanikku korraldatud olmejäätmete veoga liitumisest.

Kokkuvõtteks: Kuni 01 augustini on mõistlik jätkata Ragn – Sells AS teenuse kasutamist, seejärel võtab olmejäätmete veo teenuse osutamise üle Eesti Keskkonnateenused AS.

Iga järgnevat tühjendust (kuni 01.08.2017) saab vaadata Ragn – Sells AS  kodulehelt http://www.ragnsells.ee/klienditugi/graafikud/ (sisestage piirkond: Vihula KOJV, ja aadress ehk kinnistu nimi). Juhul kui Teie kinnistu nimega otsingust järgmist tühjendust ei näita, siis ei ole 01.augustini 2017 graafikujärgset tühjendust kinnistule planeeritud. Kui on vaja informatsiooni olmejäätmete veo kohta, siis võib pöörduda Ragn-Sells AS Virumaa esinduse klienditeenindusse tel. 3374920 või lühinumbril 15155 e-post: virumaa@ragnsells.ee  Muud korralduslikud küsimused Vihula Vallavalitsuse tel 3258643 (Sulev Kiviberg) või e-posti teel sulev.kiviberg@vihula.ee või vald@vihula.ee

 

Korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodilisest vabastamisest:

Perioodilist vabastust korraldatud jäätmeveoga liitumisest on võimalik taotleda juhul kui vabastuse perioodil kinnistul ei elata ega kinnistut ei kasutata. Perioodilist vabastust  on võimalik taotleda kuni viieks aastaks so 2017 – 2022 ja max. perioodiks 01.10 – 30.04.

Rannas ja parklates olevate konteinerite kasutamisest

Rannas, parklates  ja tänavate ääres paigaldatud konteinerid ja prügikastid on mõeldud rannas ja tänaval tekkivate jäätmete paigutamiseks. NB! Majapidamistes, kaubanduses ja tööstuses  tekkivaid olme- ja muid jäätmeid sinna viia ei tohi (v.a taaskasutamiseks kogutavad pakendid ja paber/kartong vastava märgistusega kogumismahutitesse). Samuti on äärmiselt vastutustundetu toppida olmejäätmeid pakendi- samuti paberi/kartongi konteineritesse, kuna sinna kogutud pakendid ja paber/kartong kogutakse taaskasutamiseks ja ei tohi olla määrdunu.

NB! Olmejäätmete kogumine kinnistutelt (majapidamistes ja suvilates tekkivad olmejäätmed) toimub korraldatud olmejäätmete veo raames, millega on liitunud kõik hoonestatud kinnistute omanikud. Teiste jäätmete äraandmise võimaluste kohta loe edasi.

 

Vihula valla jäätmejaam Spordi tn 16, Võsu

Ohtlikke jäätmeid, aknaklaasi, pappi, paberit, tekstiili jm. (vastuvõetavate jäätmete nimekiri jäätmejaamas ja Vihula valla kodulehel http://www.vihula.ee/jaatmejaam) saab tasuta ära anda Vihula valla jäätmejaamas Spordi tn 16, Võsu, reedel ja laupäeval kella 9.00 – 18.00 ja reedel kella 9.00 – 15.00-ni.

Lääne-Virumaa Jäätmekeskus, asukoht: Piira küla, Vinni vald, tel. 6226049

Vastu võetakse erinevat liiki ehitus-, lammutusjäätmeid, eterniiti jm.

Informatsioon vastuvõetavate jäätmeliikide ja lahtiolekuaegade kohta Lääne – Virumaa Jäätmekeskuse  kodulehel www.lvjk.ee või tel 6226049

 

 

Sulev Kiviberg

Keskkonnaspetsialist