« Tagasi

Võsu aleviku Mere tn 6a, 6b, 8a maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek

Vihula Vallavalitsus annab teada, et Vihula Vallavolikogu 12.01.2017 otsusega nr 161 algatatud Võsu aleviku Mere tn 6a, 6b ja 8a maaüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 24.08.2017 kuni 06.09.2017 Vihula vallamajas, Võsul, Mere tn 6 tööaegadel.

 

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 07.09.2017 kell 11.00 vallamajas, II korruse saalis.

 

Planeeringuala suurus on 0,25 ha. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut ning eesmärgiks on maa-ala hoonestusala määramine, krundi ehitusõiguse määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine, kinnistute katastripiiride muutmine.

 

Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad ka SIIN