« Tagasi

Palmse mõisa allee rekonstrueerimise II etapp

Kaitsealuse Palmse pargi ja parkmetsa koosseisu Lahemaa rahvuspargis kuulub Palmse mõisa allee kogupikkusega 3,9 km,  millest kõige vanem ja esinduslikum osa ca 2,3 km pikkune lõik Palmse ja Muike külade vahel rekonstrueeriti 2015. aastal. Allee rekonstrueerimise II etapi tööd jätkuvad Muike-Ilumäe 1,6 km pikkusel lõigul. Tööde teostamise aluseks on AB Artes Terrae OÜ koostatud projekt, mille kohaselt on raiesse määratud kokku 140 puud, võsaraiet tuleb teha ca 6450 m2 ulatuses. Alleeruumist eemaldatakse puud, mis takistavad või võivad tulevikus takistada olemasolevate või istutavate puude kasvu, põõsad säilitatakse. Põhjalikum võrahooldus tuleb teostada vähemalt 64 puul, kergem lõikus vähemalt 100 puul, võra toestamine sidumise teel teostatakse vähemalt 10-le puule.

 

Rekonstrueerimistöid teostab Puuhooldustööd OÜ. Tööd algavad septembri alguses ja lõpptähtaeg on 30. september 2018. Tööd rahastatakse Ühtekuuluvusfondi vahenditest, projekti maksumuseks on 69 309 eurot. Keskkonnaameti esindajaks on looduskaitse osakonna projektijuht Jaanus Tuusti.