« Tagasi

VIHULA VALLA AASTA TEGIJA 2017 ja VIHULA VALLA ELUTÖÖPREEMIA

Taas on aeg niikaugel, et ootame ettepanekuid Vihula valla tublide tegijate tunnustamiseks.

 

VIHULA VALLA AASTA TEGIJA 2017

 

,,Aasta Tegija" auhind antakse füüsilisele ja/või juriidilisele isikule, kes oma töö ja tegevusega on KÄESOLEVA AASTA JOOKSUL silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust.

 

Ühel aastal antakse välja kuni kolm ,,AastaTegija" auhinda.

 

,,AastaTegija" auhinna andmise ettepanekud KOOS PÕHJENDUSTEGA esitatakse kirjalikult valla kantseleisse vallavolikogu esimehe nimele märksõnaga „Aasta Tegija auhind" hiljemalt iga aasta 30.detsembriks.

 

Ettepanekus esitatakse füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht, elukutse või amet, töö- või teenistuskoht ning teenete kirjeldus. Juriidilise isiku korral esitatakse tema täpne nimi, tema esindusõigusliku isiku nimi ja kontaktandmed ning osutatud  teenete kirjeldus. Lisaks märgitakse ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, allkiri ja ettepaneku esitamise kuupäev.

 

Põhjendatud juhul võib vallavolikogu jätta ,,Aasta Tegija" auhinna välja andmata.

 

,,Aasta Tegija" auhinna juurde kuulub tunnistus ja kaasneb ühekordne rahaline tunnustus, mis on 320 (kolmsada kakskümmend) eurot.

 

 

VIHULA VALLA ELUTÖÖPREEMIA

 

Elutööpreemia antakse auväärsesse ikka jõudnud füüsisilisele isikule, kes on pikema perioodi jooksul oma töö ja tegevusega edendanud Vihula valla arengut, aidanud kaasa valla positiivse maine kujunemisele, väärtustanud valla elukeskkonda ning toonud vallale tuntust.

 

Aastas antakse välja üks elutööpreemia.

 

Elutööpreemia kandidaate võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

 

Elutööpreemia andmise ettepanekud KOOS PÕHJENDUSTEGA esitatakse kirjalikult valla kantseleisse vallavolikogu esimehe nimele märksõnaga ,,Elutööpreemia" hiljemalt iga aasta 30.detsembriks. Elutööpreemia saaja ettepaneku tegija ei saa üles seada enda ning volikogu ja vallavalitsuse liikme kandidatuuri.

 

Ettepanekus esitatakse isiku ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht, elukutse või amet, töö- või teenistuskoht ning teenete kirjeldus. Lisaks märgitakse ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, allkiri ja ettepaneku esitamise kuupäev.

 

Põhjendatud juhul võib vallavolikogu jätta elutööpreemia välja andmata.

 

Elutööpreemia juurde kuulub tunnistus ja kaasneb ühekordne rahaline tunnustus, mis on 1600 (tuhat kuussada) eurot.