Ettevõttest

Vihula Vallavolikogu 22.06.2010 otsusega nr 13 asutati osaühing Vihula Valla Veevärk ja kinnitati osaühingu põhikiri.

Vihula Vallavolikogu kinnitas 14.10.2010 otsusega nr 77 Vihula valla haldusterritooriumil vee-ettevõtjaks OÜ Vihula Valla Veevärk ja kehtestas tegevuspiirkonnad.

OÜ Vihula Valla Veevärk nõukogu on 4-liikmeline. 
Nõukogu liikmed on:
           Andrus Aasmäe
           Hanno Nõmme
           Arvi Ööpik
           Urmas Osila

Juhatus on 1-liikmeline.
Juhataja:
            Andrus Kruusi

Vihula Vallavolikogu 10.02.2011 otsusega nr 93 muudeti OÜ Vihula Valla Veevärk põhikirja punkti 2.2.