Abivahendite süsteemi korraldus

Alates 01.01.2016 muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus, muutes teenuse inimesele kättesaadavamaks ning asjaajamise kiiremaks.

 

Isikliku abivahendi kaart

Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uute isikliku abivahendi kaardi taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (pensioniamet Rakveres Tallinna tn 30, edaspidi SKA). Samuti hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama kaardi duplikaate.

Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e-posti või posti teel või pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav SKA kodulehelt (rubriik: blanketid). Klienditeeninduste asukohad ning lahtiolekuajad leiab SKA kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Abivahendi saamiseks, mis ei ole otseselt seotud inimese töötamisega töökohal, peab inimesel olema õigustatus, arstitõend või rehabilitatsiooniplaan ning kehtiv isikliku abivahendi kaart (edaspidi IAK).

Õigustatud isik on:

 kuni 18-a laps;

 kuni 18-a puudega laps;

 18 – 63-a tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõime kaotus 40 % või enam;

 18-a ja vanem puudega isik enesehoolde- ja kaitseabivahendite ostuks;

 alates 18-a tööealine isik, kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine;

 63-a ja vanem vanaduspensioniealine isik;

 rinnaproteesi ostmiseks;

 isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide ostmiseks;

 silmaproteesi ostmiseks.

 

Uue IAK saamiseks peab kaardi taotlejal olema:

 kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi täpsusega (enne 01.01.2016 väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus);

 välismaal õppiva 18-26-a isiku puhul ka koolitõend;

 klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut tõendav dokument.

 

Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole. Alates 2016. aastast ei ole maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi saamiseks on inimesele õigus pöörduda enda poolt valitud abivahendeid pakkuva ettevõtte poole, kellega SKA on sõlminud lepingud. Info ettevõtetest on kättesaadav SKA kodulehel alates 01.01.2016.

Järjekorrad

Kui konkreetse abivahendi eelarve on lõppenud, on võimalik ennast ettevõttes suulise sooviavalduse alusel järjekorda lisada. Järjekorra saabumisel saadab SKA isikule posti teel järjekorra saabumise teate. Isik peab järjekorra teate saamisel 60 päeva jooksul pöörduma endale sobiva abivahendit pakkuva ettevõtte poole ning võtma kaasa:

- saadud järjekorra teate,

- isikut tõendava dokumendi,

- isikliku abivahendi kaardi,

 

 

- arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani.

 

Ettevõte väljastab abivahendi ainult järjekorra teate ettenäitamisel.

 

Infot abivahendite süsteemi kohta, isikliku abivahendi kaardi ja erimenetluste kohta ning sotsiaalministri poolt allkirjastatud määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta saab:

E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee

abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee

www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Infotelefon 16106

Abivahendi hankimisel saab valida soodsaima pakkuja

6.01.16
Sotsiaalkindlustusamet kutsub üles kõiki abivahendi ostjaid või üürijaid küsima erinevatest ettevõtetest soodsamat hinda. Samuti pakuvad Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindajad tuge ja informatsiooni parima lahenduse leidmiseks.
 
1.jaanuarist käivitunud uus sotsiaalsete abivahendite müümise ja rentimise korraldus vabastab  inimesed kohustusest teha sundoste elukohajärgsetes ettevõtetes ehk nad saavad leida endale soodsama teenusepakkuja üle Eesti.

Nimekirja abivahendeid pakkuvatest ettevõtetest leiab Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt ning ettevõtja valikul saab abi ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindajatelt (Telefon 16106).
 
Seoses sellega kutsub Sotsiaalkindlustusamet abivahendi taotlejaid üles mitte leppima ühe firma pakutava kõrgema hinnaga, vaid küsima paremat pakkumist teistest abivahendeid müüvatest ja üürivatest ettevõtetest. Hindade võrdlemine on uues olukorras väga soovitatav, sest nüüdsest liigub raha koos inimesega – ettevõte saab müüa ja rentida abivahendeid vaid siis, kui tema juurde tulevad kliendid.  
 
Juhime tähelepanu, et ettevõtetel on lähtuvalt tarbijakaitse seadusest kohustus  avaldada toodete ja teenuste hinnakiri, kas siis kodulehel või kirjalikult otse kliendile, samuti on ettevõte kohustatud  teavitama kliente muutustest hinnakirjas. Arvega hinnatõusust teavitamine ei ole õiguslikult aktsepteeritav, ega ka  kliendisõbralik käitumine.
 
Täna kohtub Sotsiaalkindlustusamet ka Invaru OÜ esindajaga, kelle klientidelt oleme saanud tagasisidet märgatava hinnatõusu kohta. Nende juhtumitega tegeletakse personaalselt Sotsiaalkindlustusameti spetsialistide poolt leidmaks teine teenusepakkuja või kohaldades erimenetlust.
 
Pere- ja eriarstidel on olnud ülesanne määrata abivahendi vajadust juba aastaid. See praktika on aga olnud ebaühtlane, kuna arstid pidid tõendil abivahendit kirjeldama. Nüüd on abivahendi määramiseks arstidel olemas töövahend, mille abil tõend ISO koodi täpsusega väljastada. http://www.abivahendikeskus.astangu.ee/abivahendi-teatmik/abivahendi-teatmiku-allalaadimine/
 
 
Tuletame meelde, et juba väljastatud abivahendi kaardid kehtivad ka täna ning sellega võib otse pöörduda abivahendeid müüvasse ja üürivasse ettevõttesse.
 
Abivahendite süsteemi ümberkorralduse kõige olulisem eesmärk on see, et nendel inimestel, kes vajavad abivahendit, oleks lihtsam ja parem. Probleemide tekkimisel on Sotsiaalkindlustusamet valmis kõiki pöördujaid aitama neile parima lahenduse leidmisel.
 
 
Lisainfot saab ka e-postiaadressilt abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee ning Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt 16 106. Nimekirja abivahendeid pakkuvatest ettevõtetest ja täpsema info abivahendite korra kohta leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt (www.sotsiaalkindlustusamet.ee/abivahendid-3).
 
 
Regina Salmu
Kommunikatsiooninõunik
Sotsiaalkindlustusamet