IV koosseisu istungid

1 (02.11.2009) protokoll
2
 (09.11.2009) protokoll
3 (26.11.2009) protokoll
4 (10.12.2009) protokoll
5 (14.01.2010) protokoll
6 (11.02.2010) protokoll
7 (11.03.2010) protokoll
8 (13.05.2010) protokoll
9 (17.06.2010) protokoll
10
 (22.06.2010) protokoll
11 (12.08.2010) protokoll
12 (09.09.2010) protokoll Lisad 1 ja 2
13 (23.09.2010) protokoll
14 (14.10.2010) protokoll
15 (11.11.2010) protokoll
16 (09.12.2010) protokoll
17 (17.01.2011) protokoll
18 (10.02.2011) protokoll
19 (10.03.2011) protokoll
20 (12.05.2011) protokoll
21 (09.06.2011) protokoll
22 (27.06.2011) protokoll
23 (14.07.2011) protokoll
24 (18.08.2011) protokoll
25
 (08.09.2011) protokoll
26 (13.10.2011) protokoll
27 (03.11.2011) protokoll 
28 (08.12.2011) protokoll
29 (22.12.2011) protokoll
30 (12.01.2012) protokoll
31 (09.02.2012) protokoll
32 (08.03.2012) protokoll
33 (12.04.2012) protokoll
34 (10.05.2012) protokoll Lisa 1
35 (14.06.2012) protokoll Lisa 1
36 (23.08.2012) protokoll
37 (13.09.2012) protokoll
38 (11.10.2012) protokoll
39 (08.11.2012) protokoll
40 (13.12.2012) protokoll
41 (07.02.2013) protokoll
42 (14.03.2013) protokoll
43 (18.04.2013) protokoll
44 (16.05.2013) protokoll
45 (13.06.2013) protokoll
46 (15.08.2013) protokoll
47 (18.09.2013) protokoll
48 (10.10.2013) protokoll