Käsmu küla Neeme tee 70 ja 70a mü-de DP

Käsmu küla Neeme tee 70 ja 70a  mü-de DP on algatataud 31.03.2010 Lainela puhkeala ja lähiümbruse detailplaneeringu koosseisus; vallavalitsuse korraldusega 22 juuni 2011 nr 218 jätkatakse iseseisva menetlusega. 
Planeeringu eesmärk on taristu ja hoonete ehitusõiguse määramine. Planeeringuala suurus ca 1,3 ha. 

Planeeringu eskiiside tutvustamine toimub 16.aug 2011 Käsmu rahvamajas algusega 17.30. 

DP asendiplaan

Detailplaan - 03.05.2017