Käsmu Neeme tee 23 b DP

Käsmu külas Neeme tee 23 b kinnistule (katastritunnus 92201:014:0104) on Vihula Vallavalitsuse 12.04.2016 korraldusega nr 145 algatatud detailplaneeringu koostamine eesmärgiga krundi ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.
 
asendiplaan