Kohalikud valimised 2013


HÄÄLETAMISTULEMUSED:

Hääletamistulemuste protokoll


Lihtkvoodi alusel isikumandaatide jaotumine

VOLIKOGU KOOSSEIS 2013 - 2017:

Muudatused volikogu koosseisus - valimiskomisjoniu otsus nr 12, 26.03.2014

Muudatused volikogu koosseisus - valimiskomisjoni otsus nr 11, 14.02.2014 

Volikogu koosseisu liikmete arv - Vihula Vallavolikogu 13.06.2013otsus nr 221

Valitud volikogu liikmete registreerimine - Vihula valla valimiskomisjoni otsus nr 5, 24.10.2013

Volikogu asendusliikmete registreerimine - valimiskomisjoni otsus nr 6, 24.10.2013

Muudatused volikogu koosseisus - valimiskomisjoni otsus nr 8, 24.10.2013

Vihula Vallavolikogu esimehe valimine - valimiskomisjoni otsus nr 10, 28.10.2013