Korrad Määrused

03.02.2010 määrus nr 1 Muudatuse tegemine Vihula Vallavalitsuse struktuuris

30.06.2010 määrus nr 2 Vihula Vallavalitsuse 04.aprilli 2006 määruse nr 2 "Vihula Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisud, palgaastmed ja palgamäärad" muutmine

22.09.2010 määrus nr 3 Vihula valla kriisikomisjoni põhimääruse kehtestamine