Korraldatud jäätmevedu

Jäätmekäitlusteenuse hinnakiri Vihula vallas 

Kehtib alates 01.05.2012.a. (hinnad sisaldavad käibemaksu 20%) 

Jäätmeveo marsruut kaardil:  VÕSU;  KÄSMU

Korduma kippuvad küsimused

Blanketid:

TAOTLUS korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastamiseks (1.oktoober - 30.aprill)

TAOTLUS korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks
 
TAOTLUS ühise jäätmemahuti kasutamiseks

Vihula valla haldusterritooriumil perioodil 1. mai 2012 kuni 30. aprill 2017 omab olmejäätmete veo ainuõigust Ragn-Sells AS. 

Täiendav info: Sulev Kiviberg /keskkonnanõunik/ Tel 32 58 643, 5051127 
sulev.kiviberg@vihula.ee 


... ... ... ... ... ... ...
Pakendikonteinerite asukohad
... ... ... ... ... ... ...


Vihula valla  jäätmehoolduseeskiri

Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord

Vihula valla jäätmekava 2014 - 2020

Vihula valla jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Teenustasu piirhinna kehtestamine

Rohkem infot: http://www.envir.ee/379654