Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus (erandkorras vabastamine)

Teenuse üldandmed
 

Kirjeldus 

 

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise taotlus esitatakse, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. Kohalik omavalitsus võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema taotluse alusel teatud tähtajaks.

Kestvus

 

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

Õigusaktid

Vastutaja

Sulev Kiviberg, sulev.kiviberg@vihula.ee 3258643, 5051127

 

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Vihula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri ja kinnistusraamatu andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Vihula vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:

 

Teenuse taotlemine kohalpeal
 

Vajalikud
sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab alloleva viite alt või  Vihula vallamajast.   

Vastuvõtuajad: E. T. K. 8.00-16.00, N 8.00-18.00, R. 8.00-14.00.

Vajaminevad dokumendid

 

Viide