Laste ja noorte kultuuriaasta 2017

Mina ka!

2017. aasta on Eesti laste ja noorte kultuuriaasta, mis väärtustab last ja noort nii looja kui ka publikuna. Teema-aasta tunnuslause on "Mina ka!".
Tunnuslause "Mina ka!" ning märksõnad iseolemine ja koostegutsemine innustavad lapsi ja noori kultuurist osa saama ja ise ka elamusi looma. Teema-aasta kõnetab ka täiskasvanut, kutsudes üles mõtestama ning väärtustama last ja noort nii looja kui ka publikuna. Toetades ja innustades oma järelkasvu, tagame järjepideva ja rikkaliku kultuurielu ka tulevastele põlvedele.
Laste ja noorte kultuuriaasta 2017 eesmärgid on:

  • innustada last ja noort kui kultuuriloojat
  • väärtustada last ja noort kui kultuuripublikut

Mõtestades ja väärtustades last ja noort nii looja kui ka publikuna tagame järjepideva ja rikkaliku kultuurielu ka tulevastele põlvedele.
Teema-aastal on 2 sihtgruppi:

  1. lapsed ja noored
  2. täiskasvanud (laste ja noortega tegelevad isikud ja organisatsioonid, lapsevanemad, laiem avalikkus)

 
Lisainfo: www.minaka.ee