Laste ja noorte kultuuriaasta ideekonkurss "50 ideed!"

Konkursi tähtajad on 20. jaanuar ja 20. aprill 2017!
Avatud on laste ja noorte kultuuriaasta ideekonkurss, mille eesmärk on läbi erinevate algatuste ja sündmuste muuta laste ja noorte kultuurielu veelgi sisukamaks ja põnevamaks.
Ideekonkursil saavad osaleda kõik – sealhulgas pered, sõpruskonnad, kogukonnad, institutsioonid – ning eelistatud on projektid, kus lapsed ja noored on idee autorid või kaasautorid ning osalevad ka projekti elluviimises.
Ideekonkursi toetusfond on kokku 25 000 eurot. Sellises mahus toetatakse vähemalt 50 erinevat laste ja noorte kultuuriprojekti. Parimad projektid valib välja zürii ning ühe ettevõtmise maksimaalne toetussumma on 500 eurot. Väiksemate toetussummade puhul antakse tõuge vastavalt suurema arvu ideede teostumisse.
 
Täpsem info:
Marju Kask
Laste ja noorte kultuuriaasta 2017 projektijuht
5228659
marju@elk.ee
www.minaka.ee