LEADER 2013.aasta taotlusvooru tulemused

Arenduskoja juhatus kinnitas 7. märtsil 2013. a toimunud koosolekul arenduskoja strateegia meetme 1.2 „Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse"taotlusvooru (21.–25. jaanuar 2013) laekunud projektitaotluste paremusjärjestuse.
 
43st projektitoetuse taotlusest kinnitati 26 taotleja rahastus summas 63 256,28 eurot.
 
Vihula valla projektidest said rahastuse järgmised:
 
1.     IV Käsmu päevad – taotleja MTÜ Käsmu Külaselts   - eraldatud toetus 2025.00
 
2.     Vainupea küla 430 ja kiriku 120 aasta tähistamine - taotleja MTÜ Vihula Valla Külade Arengukoda - eraldatud toetus 2124.00
 
3.     5 aastat Võhma Seltsimaja segakoori ja naisrahvatantsurühma - taotleja MTÜ Võhma Seltsimaja - eraldatud toetus 1031.25
 
4.     Vergi kaluritepäev ja eelnevad töötoad - taotleja MTÜ Vergiranna Selts - eraldatud toetus 1515.51
 
5.     Võsukeste suvelaager - taotleja SA Võsu Kuurort  - eraldatud toetus 2700.00
 
6.     Ratsakeskuses spordielu käima - taotleja MTÜ Arma Hipoteraapia- ja Ratsakeskus  - eraldatud toetus 2362.50
 
7.     Karepa XIII kodukandipäev: Karepa piirkonna kultuuripärand - taotleja MTÜ Karepa Selts - eraldatud toetus 2236.50
 
 
 
MTÜ Arenduskoja juhatus kinnitas 1. märtsil 2013. a toimunud koosolekul arenduskoja strateegia meetme 2.1 „Ettevõtluse arendamise toetus" taotlusvooru (21.–25. jaanuar 2013) laekunud projektitaotluste paremusjärjestuse.

29st projektitoetuse taotlusest kinnitati kaheksa taotleja rahastus summas 160 000 eurot.
 
Vihula valla projektidest said rahastuse järgmised:
 
1.     Karepa kalasadama tugiinfrastruktuuri ja kommunikatsioonide rajamine - taotleja MTÜ Karepa Kalasadam - eraldatud toetus 17100.00
 
2.     Arma ratsatalu teenuste arendamine - taotleja FIE Mare Kalme Arma Ratsatalu - eraldatud toetus 6268.98