Loksa, Kuusalu ja Vihula asuvad looma ühiseid ja uusi noorsootöövõimalusi.

PRESSITEADE

„Eesti Noorsootöö Keskus viib ellu üle-eestilist tegevussuunda, mis toetab naabervaldade noorsootööalast koostööd noortele pakutavate tegevuste ja teenuste mitmekesistamiseks ning rohkemate noorte kaasamiseks." Tegevus suunal on need kaks peamist eesmärki.  Alates sügisest 2016 on Loksa, Kuusalu ja Vihula noorsootöö tegijad ja omavalitsusjuhid regulaarselt kohtunud ja koostanud ühise tegevuskava kaheks järgnevaks aastaks noorsootöö arendamisel. Tegevuskava loomisel on seatud visiooniks, et meie piirkonna noor on algatusvõimeline, ettevõtlik, julgeb võtta vastutust, on kogukonnas kaasarääkiv ja väärtustatud. Seatud eesmärgi saavutamiseks on ühiselt kokku lepitud erinevad tegevused: uute huviringide teke kõikidesse koostöögrupi piirkondadesse, noorteaktiivide töö arendamine, ühisüritused, noorte tunnustamine, koolitused, uute noorte huvitegevuseks vajalike vahendite soetamine ja palju muud.   Praegu on kahe valla ja Loksa linna 2149-st 7-26-aastasest noorest noorsootöötegevustega hõivatud 50%. 2017-2018 aasta tegevuste jooksul on kavas saavutada eesmärk, kus noorsootöös on hõivatud vähemalt 65% noortest ning loodud on 44 uut tegevusvõimalust.   Kolme KOV-i koostöö koordinaator on Loksa linn. Plaanitud tegevuskava on väga hea algus ühisele noorsootööle omavalitsuste vahelises üldises koostöö edendamises.  Loksa abilinnapea Hilleri Treisalt: „Kuusalu vallaga oleme noorsootööalast koostööd teinud ka varem, siis küll rohkem noorsootöötajate tasemel. Vihula vallaga oleme teinud projektikoostööd koolide tasemel. Usume, et koostöö saab olema viljakas ning kõige olulisem, et meie piirkonn noored tunnevad, et nad on olulised ja et  nende soovidega arvestatakse ning et neil on võimalik leida rakendust ja huvipakkuvaid tegevusi just oma kodukohas.  Noorte koostöö sai avalöögi 26. mail Vihula vallamajas, kus head soovid edasiseks koostööks andsid edasi Agne Adler ENTK-st, Vihula, Kuusalu ja Loksa olulised otsustajad ja suunajad. Kuusalu valla, Vihula valla ja Loksa linna aktiivgrupi noored said Võsul üksteisega tuttavaks, et nüüd juba üheskoos edasi tegutseda.  Samuti on Loksa noored juba asunud parandama Loksal sportimistingimusi – korda on tehtud võrkpalliplatsid rannas ja korrastama on asutud ka terviserada Nõmme pargis. Esimene ühine suurüritus „Osalusfoorum" leiab aset 2. septembril Võsul.  Koostööprogrammi toetus on piirkonnale kaheks aastaks 81 088 EUR. Koostöös toimuvat noorsootöö arendamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.