Õigusaktid 2009

15.01.2009 määrus nr 85 Vihula valla 2009.aasta eelarve projekti II lugemine

15.01.2009 määrus nr 86 Vihula Vallavolikogu 11.01.2007 määrusega nr 42 kinnitatud "Vihula valla külaseltside toetamise kord" muutmine - I lugemine

12.02.2009 määrus nr 87 Vihula valla 2009.aasta eelarve III lugemine ja vastuvõtmine
EA koond
EA tulud
EA finantseerimistehingud
EA kulud asutuste lõikes
EA asutuste tegevuskulud majandusliku sisu järgi
EA seletuskiri

12.02.2009 määrus nr 88 Vihula Vallavolikogu 11.01.2007 määruse nr 42  "Vihula valla külaseltside toetamise kord" muutmine   - KEHTETU alates 01.09.2010

12.02.2009 määrus nr 89 Hooldajatoetuse maksmise kord Vihula vallas kehtestamine 
- MUUDETUD 12.08.2010 määrusega nr 14 §1 lõiget 4

12.02.2009 määrus nr 90 Vihula valla arengukava aastani 2011 muutmine
I lugemine

19.03.2009 määrus nr 91 Vihula valla arengukava aastani 2011 muutmine

19.03.2009 määrus nr 92 Vihula valla rahvaraamatukogude põhimääruste kinnitamine
Lisa 1 Võsu Rahvaraamatukogu põhimäärus
Lisa 2 Vergi Rahvaraamatukogu põhimäärus
Lisa 3 Võsupere Rahvaraamatukogu põhimäärus
Lisa 4 Vihula Rahvraamatukogu põhimäärus
Lisa 4 Karepa Rahvaraamatukogu põhimäärus

19.03.2009 määrus nr 93 Vihula valla rahvaraamatukogude kasutamise eeskiri

19.03.2009 määrus nr 94 Rahvaraamatukogule mittevajalike teavikute müümise ja tasuta võõrandamise kord

16.04.2009 määrus nr 95 Vähekindlustatud pere sissetuleku piiri kehtestamine

14.05.2009 määrus nr 96 Vihula valla 2009.a lisaeelarve nr 1 I lugemine

14.05.2009 määrus nr 97 Vihula valla munitsipaalharidusasutuste juhtide ja pedagoogide töö tasustamise alused

25.05.2009 määrus nr 98 Vihula valla arengukava aastani 2011 muutmine nr 4 I lugemine

26.06.2009 määrus nr 99 Vihula valla 2008.a majandusaasta aruande kinnitamine (Aruanne)

26.06.2009 määrus nr 100 Vihula valla 2009.aasta lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine
EA koond
EA tulu
EA kulu
EA asutuste tegevuskulud
EA seletuskiri

26.06.2009 määrus nr 101 Vihula valla arengukava aastani 2011 muutmine nr 4

26.06.2009 määrus nr 102 Võsu Kooli põhimäärus

12.08.2009 määrus nr 103 Vihula Vallavolikogu 14.mai 2009 määruse nr 97 "Vihula valla munitsipaalharidusasutuste juhtide ja pedagoogide töö tasustamise alused" muutmine

12.08.2009 määrus nr 104 Sotsiaaltoetuste maksmise kord Vihula vallas

12.08.2009 määrus nr 105 Sotsiaalteenuste osutamise kord Vihula vallas (Hinnakiri)