Õigusaktid 2011

10.03.2011 määrus nr 33 "Vihula valla 2011.aasta eelarve vastuvõtmine" 

10.03.2011 määrus nr 34 "Vihula valla jäätmehoolduseeskiri" (kehtetu alates 01.10.2011)

10.03.2011 määrus nr 35 "Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord" (kehtetu alates 01.10.2011)

12.05.2011 määrus nr 36 "Vihula valla munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise kord ja hoolekogude põhimäärus"

12.05.2011 määrus nr 37 "Vihula valla 2011.aasta lisaeelarve nr 1 vastuvõtmine"

12.05.2011 määrus nr 38 "Vihula valla jäätmehoolduseeskiri" (rakendatakse alates 01.10.2011)

12.05.2011 määrus nr 39 "Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord" (rakendatakse alates 01.10.2011)

12.05.2011 määrus nr 40 "Tänavatel, turgudel ja avalikel üritustel kauplemiseks väljastatavate müügipiletite hindade kehtestamine"

12.05.2011 määrus nr 41 "Vihula valla põhimäärus"

14.07.2011 määrus nr 42 "Vihula valla 2010.a majandusaasta aruande kinnitamine"

18.08.2011 määrus nr 43 "Vihula valla 2011.aasta lisaeelarve nr 2 vastuvõtmine"

08.09.2011 määrus nr 44 "Vihula valla 2011.aasta eelarve muutmine nr 1 vastuvõtmine"

03.11.2011 määrus nr 45 "Vihula Vallavalitsuse ametiasutuse palgaastmestiku ja kuupalgamäärade muutmine"

08.12.2011 määrus nr 46 "Vihula Vallavolikogu 13.09.2007 määruse nr 54 "Vihula valla Elutööpreemia statuut" ja Vihula Vallavolikogu 13.09.2007 määruse nr 55 "Vihula valla Aasta Tegija statuut" muutmine"

08.12.2011 määrus nr 47 "Küsimuste lahendamise delegeerimine"

22.12.2011 määrus nr 48 "Vihula valla 2011 aasta lisaeelarve nr 3 vastuvõtmine"
22.12.2011 määrus nr 49 "Vihula valla 2011 aasta eelarve muutmine nr 2 vastuvõtmine"

22.12.2011 määrus nr 50 "Vihula valla omavalitsusteenistuse struktuuri ja teenistujate koosseisu, palgaastmestiku, kuupalgamäärade ning palgakorralduse aluste kinnitamine"

22.12.2011 määrus nr 51 "Vihula Vallavolikogu 12.mai 2011 määrusega nr 39 kinnitatud "Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord" muutmine"