Õigusaktid 2012

12.01.2012 määrus nr 52 "Maamaksumäära kehtestamine 2012.aastaks"

12.01.2012 määrus nr 53 "Vihula valla 2012.aasta eelarve kinnitamine"
Lisa nr 1 - tulud
Lisa nr  2 - kulud
Lisa nr 3 - investeeringud, finantseerimistehingud
2012 EA seletuskiri

09.02.2012 määrus nr 54 "Vihula valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord"

08.03.2012 määrus nr 55 "Vihula valla põhimäärus"

12.04.2012 määrus nr 56 "Vihula valla 2012 aasta lisaeelarve nr 1 kinnitamine"

12.04.2012 määrus nr 57 "Vihula valla avaliku korra eeskiri"

12.04.2012 määrus nr 58 "Vihula valla heakorra eeskiri"

12.04.2012 määrus nr 59 "Koerte ja kasside pidamise eeskiri Vihula vallas"

12.05.2012 määrus nr 60 "Vihula Vallavolikogu 12.08.2010 määruse nr 15 "Vihula valla eelarvest kultuuri-. noorsoo- ja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku omaalgatuse toetuste taotlemise, andmise ja kasutamise kord" muutmine"

14.06.2012 otsus nr 185 "Vihula valla 2011.aasta majandusaasta aruande kinnitamine"
2011.aasta majandusaasta aruanne
sõltumatu audiitori aruanne

14.06.2012 määrus nr 61 "Reklaamimaksu kehtestamine"

14.06.2012 määrus nr 62 "Vihula valla hankekord"

13.09.2012 määrus nr 63 "Vihula valla 2012.aasta lisaeelarve nr 2 kinnitamine"
lisa 1
lisa 2
lisa 3 

11.10.2012 määrus nr 64 "Vihula valla arengukava kinnitamine"

13.12.2012 määrus nr 65 "Maamaksumäära kehtestamine 2013.aastaks

13.12.2012 määrus nr 66 "Vihula Vallavolikogu 22.12.2011 määruse nr 50 „Vihula valla omavalitsusteenistuse struktuuri ja teenistujate koosseisu, palgaastmestiku, kuupalgamäärade ning palgakorralduse aluste kinnitamine" lisa 2 muutmine"
lisa

13.12.2012 määrus nr 67 "Vihula valla 2012.aasta lisaeelarve nr 3 vastuvõtmine"
lisa1
lisa 2
lisa 3
lisa 4

13.12.2012 määrus nr 68 "Vihula valla heakorrakonkursi "Kaunis Kodu" statuut"