Õigusaktid

16.01.2014 määrus nr 6
"Maamaksumäära kehtestamine 2014.aastaks

13.02.2014 määrus nr 7
"Vihula valla 2014.aasta eelarve vastuvõtmine"
lisa nr 1 - tulud
lisa nr 2 - kulud
lisa nr 3 - investeerimistegevus
lisa nr 4 - finantseerimistegevus
lisa nr 5 - eelarve seletuskiri

13.02.2014 määrus nr 8
"Vihula Vallavolikogu määruste muutmine seoses volikogu uute alaliste komisjonide moodustamisega"