Õpilase bussikaardi taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

 

 

Sõidukaarti saab taotleda üldhariduskooli statsionaarses õppes õppivatele õpilastele, kelle elukohaks on Vihula vald. Sõidukaarti ei saa taotleda riigigümnaasiumi ja kutseõppeasutuse õpilastele. Esmase kaardi taotlemine on tasuta.

Kestvus:

Kui kõik on korrektne väljastatakse sõidukaart 7 tööpäeva jooksul.

Õigusaktid:

» Eesti Vabariigi Haridusseadus §7 lg 8

Vastutaja:

Eha Veem, eha.veem@vihula.ee tel. 3258644, 56694345


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Vihula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Vihula vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

 

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Vihula vallamajast.  Vastuvõtuajad: E. T. K. 8.00-16.00, N 8.00-18.00, R. 8.00-14.00.

Vajaminevad
dokumendid:

Lapsevanema või muu lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanema) vormikohane avaldus; korduskaardi puhul maksekorraldus

Viide:

  • Sõidukaardi väljastamise taotluse  vorm.rtf