Ära puutu pommi!

PÄÄSTEAMET

Ida päästekeskus

26.04.2017

 

Kevad on käes. Inimesed lähevad aeda, metsa, rohkem loodusesse – algavad põllutööd, aiatööd, nende tööde käigus leitakse sageli Teisest Maailmasõjast jäänud lõhkekehasid. Igal aastal avastatakse Eestist keskmiselt 3500 lõhkekeha. Ida-Eesti  pommigrupi demineerijad on sel aastal saanud enam kui 47 väljakutsel. Kahjutuks  on  tehtud 125 lõhkekeha. Eelmisel aastal oli meie regioonis 268 väljakutset, tehti kahjutuks 686 lõkekeha.

Ida-Eesti pommigrupi peademineerija Ragnar Reiljan tuletab meelde, et need lõhkekehad on väga ohtlikud. Lõhkekehad on ehitatud selleks, et tappa, vigastada või tekitada suuri purustusi.

„Nad kindlasti töötavad, kuna nad ei ole liiga vanad. Isegi kui te ei ole kindel, kas see on lõhkekeha või miski muu, või mingi asi on teie arvates kahtlane, kindlasti helistage hädaabi numbrile 112!", - kutsub demineerija inimesi üles käituma õigesti.

Ragnar Reiljan juhib tähelepanu sellele, mida inimene ei tohi teha avastades kahtlase eseme. Kahtlast eset ei tohi liigutada ega kaasa võtta, et kellegile näitama minna! Ei tohi edasi kaevata, välja tõsta, midagi rohkem uurima hakata. Teine asi mida teha– hoiatage läheduses viibivaid inimesi ja ärge laske kedagi leitud eseme lähedusse. Ja siis helistage häirekeskusele ja täitke saadud juhiseid!

„Kui olete metsas, siis märgistage ära see teekond leitud esemeni, et demineerijad leiaks eseme üles", - lisab Reiljan.

Peademineerija rõhutab seda, et keegi ei naera ega karista teid, kui see ei olnud lõkekeha.

„Te ei peagi teadma, kui te ise nii arvate, et see on imelik teie jaoks, helistage 112. Parem üle reageerida!" – hoiatab peademineerija.

Lõhkekehad võivad olla väga erineva suuruse ning kujuga. Peamised lõhkekehad mida Eestist leitakse on padrunid, miinipilduja miinid, käsigranaadid ning mürsud. Samas on leitud ka mitmeid lennukipomme ja lõhkeainet.

 

Jevgenia Parv

Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Päästeamet

58116170 

Päästeamet juhib tähelepanu: külmade ilmadega kasvab hüppeliselt tulekahjude arv

PÄÄSTEAMET
PRESSITEADE

4. jaanuar 2017. a.

Päästeamet juhib tähelepanu: külmade ilmadega kasvab hüppeliselt tulekahjude arv

Ilmateenistuste andmetel algab tänasest vähemalt nädal aega kestev külmaperiood. Päästeameti varasem kogemus on näidanud, et külmakraadide kasvades suureneb hüppeliselt tulekahjude ja tules hukkunute arv. Eelmisel aastal külmade ilmade saabudes hukkus tulekahjudes jaanuari kolme nädalaga 11 inimest - ligi kolmandik kogu aasta hukkunutest. Inimelude päästmiseks külastavad päästjad alates tänasest üle Eesti suurema ohuga piirkondades kodusid, lisaks paigutatakse lühiajaliselt riskipõhiselt ümber päästemeeskonnad. 
 
Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi sõnul Päästeamet teab, kus külmade ilmadega suureneb traagiliste tulekahjude arv ja paigutab sinna ümber päästeressursi. „Kahe meeskonnaga komandode ressursi ümberpaigutamine on esmakordne ja uudne lähenemine. Kriitilisel ajahetkel on meeskonnad valmisolekus nii komandos kui ka suurema ohuga piirkondades kohapeal – inimestele ja õnnetustele lähemal, mis tagab vajadusel kiirema reageerimise elupäästesündmustele," lisas Tauno Suurkivi.

Traagiliste tagajärgedega õnnetuste vältimisele saab igaüks kaasa aidata, abistades oma lähedasi  ja naabreid kutsudes üles ning abistades neid juhinduma järgnevatest Päästeameti soovitustest.
 
Päästeameti soovitused eelseisvaks külmaperioodiks:
 
Hoidu ülekütmisest
Külmad ilmad sunnivad ahjusid, pliite ja kaminaid rohkem kütma. Kütmisel soovitame järgida põhimõtet - korraga vähem, aga sagedamini. Ahju, pliidi ja kamina läheduses ei tohi olla mööblit, vaipu, küttepuid, pappkarpe ja muid kergesti süttivaid esemeid. Hoolega peab jälgima, et siibrit ei suletaks liiga vara. Kui lisasoojuse saamiseks on vaja kasutada elektrilisi radiaatoreid või soojapuhureid, tuleb seda teha mõistlikult, et elektrisüsteemi mitte üle koormata. Soojapuhureid ja radiaatoreid ei tohi riideesemetega kinni katta.
 
Hoidu toas suitsetamisest
Külma ilma korral veedavad inimesed rohkem aega toas. Päästeamet paneb südamele, et suitsetamine rõdul ja toas on eluohtlik, eriti kui seda teha voodis. Möödunud aasta jaanuari 11 hukkunust pooled olid voodissuitsetajad.
 
Hoidu lahtise tule kasutamisest torude sulatamisel
Korralikult soojustamata torude jäätumine on sage probleem külmade saabumisel. Torustike külmumise vältimiseks tuleb torustikud katta lisaisolatsiooniga. Mingil juhul ei tohi jäätunud torusid sulatada lahtise tulega, näiteks leeklambiga. Jäätunud torude sulatamiseks soovitame kasutada soojakaableid või järelevalve all olevat soojapuhurit.
 
Kontrolli suitsuanduri korrasolekut
Elusid päästab ainult  töökorras suitsuandur! Testi, kas sinu kodus olev suitsuandur töötab. Vajadusel vaheta patarei ja pühi andurilt tolm.
 
Lisainformatsioon:

Iveri Marukašvili
Päästeamet, kommunikatsiooninõunik
e-post: iveri.marukasvili@rescue.ee
tel 53815738
www.paasteamet.ee
www.facebook.com/paasteamet

Küünalde põletamisel tuleb jälgida tuleohutust

Päästeamet
PRESSITEADE
1. detsember 2016
 
Küünalde põletamisel tuleb jälgida tuleohutust
 
Kätte jõudnud jõulukuu, kestev advendiaeg ja pikad pimedad õhtud tähendavad seda, et inimesed kaunistavad kodusid ning põletavad ka rohkem küünlaid. Selle juures ei tohi unustada tuleohutust, sest hooletus lahtise tule kasutamisel on üks suuremaid tulekahjude tekkepõhjuseid.
 
Käesoleva aasta esimese kümne kuuga on Eestis olnud 306 hoonetulekahju, mis said alguse lahtise tule kasutamisest. Sinna hulka kuuluvad ka küünaldest alguse saanud põlengud. 2015. aastal põhjustas hooletus lahtise tule kasutamisel 489 hoonetulekahju.
 
Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Maido Nõlvak osutab, et hooletusest tingitud tuleõnnetused on alati välditavad: „Pühadeks valmistudes ja oma kodusid kaunistades peab meeles pidama, et küünlad on oma ilust hoolimata tuleohtlikud. Kindlasti ei tohi küünalde ümber paigutada kaunistusi, pärgasid või muud sellist, mis võib kergesti süttida ning põlevad küünlad peavad olema stabiilsel ja tulekindlal alusel. Samuti ei ole tegelikult mõistlik põletada küünlaid jõulukuusel, vaid seal on need turvalisem asendada elektriküünaldega."
 
„Oma kodude tuleohutuse tagamiseks on kõige olulisem võimalikke ohte endale teadvustada ja nende üle järele mõelda. Kui me teame, kus ohud varitsevad, oskame me neid ka vältida ning juba juhtunud õnnetuse korral õigesti käituda. Kindlasti peab igas elamises olema ka töökorras suitsuandur. See annab kahjutulest varakult märku ning jätab inimestele piisavalt aega reageerida ja tuli kustutada või evakueeruda ja päästjad kutsuda," õpetab Nõlvak.
 
Õnnetuste vältimiseks tuleb meeles pidada:
 

·         põlevat küünalt ei tohi kunagi jätta täiskasvanu järelvalveta

·         küünlad tuleb paigutada nii, et lapsed või koduloomad neid mänguhoos ümber ei ajaks

·         enne kodust lahkumist või magama heitmist tuleb kontrollida, kas küünlad on kustutatud

·         küünlad tuleb asetada mittepõlevast materjalist alusele

·         küünlad peavad olema ohutus kauguses kergesti süttivatest esemetest, näiteks kardinatest

·         küünla ümber ei tohi paigutada pärgasid ega muid kaunistusi, mis võtavad kergesti tuld

·         teeküünlaid ei tohi mitmekaupa lähestikku süüdata, sest kõrge temperatuur võib parafiini süüdata

·         õueküünlaid tohib põletada ainult õues ning eemal kergesti süttivatest materjalidest

 
Oma kodu tuleohutust saad kontrollida aadressil www.kodutuleohutuks.ee või tellida kodunõustamise päästeala infotelefonilt 1524.

Ohutu kütmine

10.03.16

Kas Sina oskad ohutult ahju kütta?

Küsimused esitas Katrin Jõgisaar, Bioneer

Et punane kukk ei võtaks kodu ja tervist, tasub tunda ohutu ahjukütmise põhimõtteid. Selgitusi jagab Põhja päästekeskuse juhi asetäitja tuleohutusjärelevalve alal Ants Aguraiuja. Lisainfot vaata ahi.envir.ee.

Kuidas kontrollida maja ostes selle tuleohutust? Kas peab kutsuma korstnapühkija või päästeametniku? 

Seadust, mis käsiks maja ostes päästeametnikul elamine üle vaadata, otseselt pole. Päästeamet teostab siiski juba mitmendat aastat kodude nõustamist, kindlasti oleks mõistlik selle raames kutsuda spetsialist kodu tuleohutust hindama.

Kodu tuleohutust aitavad hinnata lähimad vabatahtlikud või kutselised päästjad ning regiooni päästeteenistujad, kes teavitavad inimesi enda tulekust ette telefoni või teatise teel. Nõustamisi viiakse läbi kuni käesoleva aasta lõpuni.

Kodukülastuse läbiviijad tunneb ära Päästeameti eraldusmärkidega riietuse ning esitatava töötõendi järgi, mille õigsust on võimalik kontrollida päästeala infotelefonilt 1524. Helistades numbril 1524, on inimesel võimalik leppida kokku kodunõustamine enda jaoks sobivaks ajaks.

Kodu tuleohutust saab kontrollida ka aadressil www.kodutuleohutuks.ee Kutsume üles inimesi neid võimalusi kasutama. Kindlasti tasub korstnate ja küttekollete olukorda hindama kutsuda ka kutseline korstnapühkija, kui maja ostu-müügi dokumentatsiooni juurde pole esitatud kehtivat korstnapühkija akti (korstna ja küttekolde teemat käsitleb pikemalt neljanda küsimuse vastuse viimane lõik).

Kuidas korstnas tahm põlema läheb ning mida siis ette võtta?

Tahm tekib kütuse mittetäielikul põlemisel. Liigne tahm ja pigi võivad lõõrides iseenesest süttida, sest tänu tahmale väheneb korstna diameeter ning sellega seoses tõuseb temperatuur korstnas.

Pigi ja tahma põlengu temperatuur on kordades suurem tavapärasest õhku juhitavast suitsust. Kuna temperatuur on sellisel juhul kordades suurem, võib see korstnale viga teha. Puhastamata lõõridest alguse saanud tahmapõleng on väga ohtlik majale ning ka ümbritsevatele hoonetele.

Tihti käib tahmapõlengu korral leek kõrgelt korstnast välja ning sädemed lenduvad kaugele. Selliseid põlenguid on võimalik ära hoida ainult regulaarse küttekehade ja korstnate hooldamise ning puhastamisega.

Kui korstnas on tahm juba süttinud, tuleb nagu iga põlengu puhul, helistada hädaabinumbril 112. Kogu ulatuses peaks peale tahma põlengut kontrollima korstna üle kutseline korstnapühkija, kes annab soovitusi edaspidiste tahmapõlengute vältimiseks.

Kui palju on neid tuleõnnetusi, mis saavad alguse küttekoldest?

Kui me võtame tulekahjude tekkepõhjused hoonetes 2015, siis eelmise aasta jooksul sai üle vabariigi 85 hoone tulekahju alguse hooletust kütteseadme kasutamisest ning 8 tahma süttimisest korstnas või suitsulõõris. Rikkest kütteseadmes sai eelmisel aastal alguse 44 hoone tulekahju.

Millised on ohumärgid, mis näitavad, et küttekolle võib olla ohtlik?

Küttekolded ja korstnad peavad olema terved. Kindlasti ei tohi nendes olla pragusid ega tahmumist. Põlevmaterjalid, näiteks puidust saunakerise piire, ei tohi küttekolde läheduses olla tahmased. Küttekolle on ohtlik igal juhul, kui sellele liiga lähedal hoitakse kergestisüttivaid materjale, kasvõi küttepuid ning vaipa või selle ees puudub mittepõlev kate. Tulekahju võib tekkida lenduvast sädemest ning isegi soojusülekandest. Sooja ahju kohal on hea kuivatada näiteks märgi riideid.

Kindlasti tuleb tuleõnnetuse vältimiseks seda tehes jälgida, et mõni kergestisüttiv riietusese kuumale ahjule ei pudene. Küttekollet peab ehitama kogenud meister, kes on kursis tuleohutusnõuetega. Ohtlikuks võib osutuda ka küttekolle, mille on valmistanud inimene, kellel pole selle töö jaoks piisavalt teadmisi.

Küttekolde peab tühjendama põlenud puidu jääkidest alles peale nende jahtumist. Veenduda tuleb, et tuhas ei oleks hõõguvaid tükke. Kindlasti ei tohi kuuma tuhka ladustada kergestisüttivas anumas. Kuum tuhk tuleb paigutada metallnõusse ning viia hoonest väljapoole jahtuma.

Vähimagi kahtluse korral, et kodu kütteseade või korsten pole töökorras, kutsu külla oma ala asjatundja. Korterelamutes, ühiskondlikes hoonetes ning ettevõtetele kuuluvates hoonetes, peab küttesüsteemi puhastama korstnapühkija kutsetunnistust omav isik vähemalt üks kord aastas.

Eramajades võib kütteseadet puhastada ise, kuid iga viie aasta jooksul peab seal seadme üle vaatama ja puhastama samuti kutseline korstnapühkija.

Kes ei ole eramajas viimase viie aasta jooksul lasknud korstnaid puhastada kutselisel korstnapühkijal, soovitab Päästeamet korstnapühkija kontakti saamiseks helistada päästeala infotelefonil 1524.

Korstnapühkijal peab kindlasti olema kutsetunnistus. Selle kehtivust tuleb enne töö tellimist kontrollida kutsekoja kodulehel.

____________________________________

Lisainfo

Korstnapühkijate kontakte leiab Eesti Korstnapühkijate Koja veebist: www.korsten.ee/

Meie kõigi võimuses on anda omapoolne panus keskkonna heaks, kogudes, sortides ja viies oma majapidamises tekkinud jäätmed selleks ettenähtud kohta.

Loe Bioneerist lisainfot sortimise kohta ning tutvu jäätmerattaga.

Infot ohutu kütmise ja jäätmete sortimise kohta leiad ahi.envir.ee.

Uuri, kuidas on jäätmemajandus korraldatud Sinu kodukohas.

Ära mine veekogu jääle!

PÄÄSTEAMET
Ida päästekeskus
16.02.2016
 
ÄRA MINE VEEKOGU JÄÄLE!
 
Liina Järvi,
Ida päästekeskuse ennetustöö büroo peaspetsialist

 

Kui külmakraade on olnud lühikest aega, on veekogudel olev jää habras ning külm vesi, mille sisse võib vajuda, on inimesele eluohtlik!

Kuigi mõne veekogu jääkatet vaadates võib tunduda, et jää peab veel vastu, on selle paksus ja struktuur erinevad ka ühe veekogu piires. Lisaks peab arvestama, et jääolud muutuvad isegi päeva jooksul. Jääkate, mis hommikul veel inimese raskust kandis, on pärastlõunaks õhemaks sulanud ja murdub sellel käies. Eluohtlik ei ole mitte jää, vaid külm vesi selle all. Vajuda läbi jää külma vette on eluohtlik!

 

Emad, isad, vanavanemad ja õpetajad! Palun rääkige lastele, miks ei tohi minna veekogu jääle!

Lastel puuduvad teadmised ja kogemused, et ohtusid ennetada. Palun rääkige lastele, miks ei või minna veekogu katvale jääle mängima! Rääkige, mis võib nendega juhtuda!

"Aga ma oskan ju ujuda! Ma ei vaju vee alla ja ronin jää peale tagasi", on väited, mida olen kuulnud laste suust veeohutuse teemalistel koolitustel. Tegelikkuses aga  ujumisoskus ei päästa, kui inimene satub vette, mille temperatuur on vaid 4 kraadi. Nii külmas vees jahtub lapse keha minutitega ja ta ei suuda end liigutada.
 
Hoidke oma lemmikloomi jääga kaetud veekogudest eemal!
Sarnaselt lastele ei oska loomad hinnata ohtusid jääga kaetud veekogul. Neile kahjuks ei saa seda ka selgitada. Jalutades lemmikloomadega looduses, peate olema valvsad, ja takistama neil veekogule minemast. Ka loom vajub läbi õhukese jääkatte ning ei pruugi saada iseseisvalt välja külmast veest. Minnes oma loomale appi, seate te ka ennast eluohtlikku olukorda.
 

Tark on praegusel ajal jääle mitte minna!

Õnnetusi on kergem ära hoida, kui tagajärgi likvideerida!

 

Ära mine nõrgale jääle

 

**************************************************************************************

 

НЕ ВЫХОДИТЕ НА ЛЁД ВОДОЁМОВ!

Лийна Ярви,

главный специалист бюро по превентивной работе

Идаского спасательного центра

 

Если морозы стоят на улице не долго, то и лёд на водоёмах непрочный. Попав в холодную воду, человек может погибнуть!

Глядя на лёд водоёмов, может показаться, что выходить на лёд безопасно. Однако структура льда на водоёме в разных частях может быть совершенно разной. Также необходимо учитывать, что состояние льда может меняться даже в течение суток. Лёд, который ещё утром мог выдерживать тяжесть, к вечеру может стать тоньше и легко потрескаться, если по нему пройти. Опасность представляет не сам лёд, а холодная вода водоема. Провалиться в холодную воду опасно для жизни!

 

Родители, бабушки, дедушки и педагоги! Пожалуйста, расскажите и напомните детям, почему не стоит выходить на лёд водоёмов! Дети не знают и не имеют опыта предвидения опасности. Расскажите детям, почему не безопасно играть на льду водоёмов, какие опасности там могут возникнуть.

«Я же умею плавать! Я выберусь из воды на лёд!» такие утверждения мне приходилось слышать от детей, когда проводила  обучающие программы  по теме безопасности на воде. На самом деле навык плавания не имеет ни какого значения, когда человек оказывается в воде, температура которой всего 4 градуса. В таких условиях тело ребёнка остынет за пару минут настолько,  что он даже пошевелиться не сможет.

 

Держите домашних питомцев подальше от водоёмов со льдом!

Домашние питомцы, как и дети, не всегда могут предвидеть опасность. Животным  это наглядно объяснить невозможно.  Гуляя с домашними животными на природе, держите их подальше от водоёмов со льдом. Животное так же может провалиться под лёд и не сможет самостоятельно выбраться оттуда. Бросившись на помощь своему любимцу,  вы подвергнете опасности самого себя!

 

Умно поступит тот, кто не будет выходить на лёд водоёма в условиях сегодняшнего состояния льда на воде!

Несчастные случаи легче предотвращать, чем разрешать их последствия!

Ära mine nõrgale jääle!

 

Päästeamet tugevdab kontrolli kodude tuleohutuse üle

4.02.16
Päästeameti tuleohutusjärelevalve inspektorid alustavad tuleval nädalal tugevdatud kontrolli kodudes tuleohutusnõuete täitmise üle. Suurendatud tähelepanu pööratakse üle Eesti kontrollreidide käigus just suitsuanduri olemasolule ja töökorras olekule ning küttekolde korrasolekule ja hooldusele.
 
Päästeameti peadirektori asetäitja Alo Tammsalu sõnul peab kahjuks tõdema, et kuigi 2016. aasta algusest on möödunud vaid üks kuu ja natuke peale, on meil juba 12 tulekahjus hukkunut, kellest ainult kahel oli töökorras suitsuandur. „Kontrollid on üks osa Päästeameti tööst, sest kahjuks kõikide jaoks nõustamine ja selgituste jagamine ei ole piisav. Suur hulk inimesi jätab kodusele tuleohutusele tähelepanu pööramata just hooletusest, mis on pahatahtlik oma lähedaste ja naabrite suhtes. Just hooletu suhtumisega elanikega tegeleb tuleohutusjärelevalve ja vajadusel kutsub korrale läbi trahvimeetme," selgitas Tammsalu kontrollide vajadust.
 
Päästeameti soov on, et tuleõnnetusi ei juhtuks, sest tegelikkuses on nende ennetamine väga lihtne. Eriti traagilised on põlengud kodudes, mille tõttu jäävad peavarjuta selle pere ja tihti ka kaaskannatajana naabrid. Võrreldes eelmise aastaga on eluhoonete tulekahjude arv tänavu kahekordistunud. Peamised põhjused on inimeste hooletus ja küttesüsteemide mittekorrasolek ning hooldamatus.
 
„Kodu on koht, kus inimene peaks end kõige turvalisemalt tundma. Kontrollidega seda meelde tuletamegi, sest suitsuandur on siin väga oluline abimees tulekahju võimalikult kiireks avastamiseks, kui veel ei ole ohus inimeste elu ning tuli pole jõudnud teha suurt kahju. Samuti peab mõtlema sellele, kas küttesüsteemid, mida kodus kasutatakse, on tuleohutud ja hooldatud. Kui inimesel on kõik korras, siis ei pea ta ka kontrolle kartma ja võib rahuliku südamega õhtuti magama minna," lisas peadirektori asetäitja.
 
Tuleohutuskontrolli läbiviivad tuleohutusjärelevalve inspektorid liiguvad ringi punast värvi päästeameti eraldusmärke kandvate sõidukitega ja kannavad Päästeameti tunnustega riietust ning esitavad kindlasti esmalt enda ametitõendi. Päästjad kontrolle läbi ei vii.
 
Kokku on tänavu tules hukkunud 12 inimest, mida on võrreldes eelmise aasta sama ajaga kolme inimese võrra rohkem.
 
Suitsuanduri puudumisel on maksimaalne trahvimäär 1200 eurot – suitsuandur on üle 100 korra odavam!
Toimetaja: MADIS TÄNAVA

Ainult IGAÜHE KAASABIL vähendame õnnetuste arvu!

PÄÄSTEAMET
Ida päästekeskus
22. jaanuar 2016
 
Ainult IGAÜHE KAASABIL vähendame õnnetuste arvu!
 
Jaanuaris võttis Päästeamet kokku 2015.aasta statistika ning esitles seda Eesti elanikele. Viimastel aastatel on tule- ja veeohutusalast ennetustööd tehtud väga suures mahus, kuid õnnetustes hukkus eelmisel aastal Eestis kokku 87 inimest.
Lääne-Virumaal hukkus tules 6 inimest, kellest 2 olid alla 7-aastased lapsed. Ida-Virumaal kaotas oma elu tules 8 inimest ning uppus 11 inimest, neist kaks olid lapsed.
Päästeameti peamine fookus  selleks ja järgmisteks aastateks on õnnetuste arvu vähendamine igaühe kaasabil.
 
Päästeamet on tule- ja veeõnnetuste ennetamiseks teinud palju tööd, ent hukkunuid tulekahjudes ja veeõnnetustes on paraku meie väikese riigi jaoks ikkagi liiga palju. Tuleohutu kodu, turvalise kogukonna kujunemisele ning veeõnnetuste ärahoidmisele saab ja peab kaasa aitama iga inimene, mitte ainult päästja, ennetaja, sotsiaaltöötaja või politseinik. Märkame abivajajat, hoolime temast  ja aitame!
 
Täna saame öelda, et enamus tulekahjusid, kus inimesed hukkusid, olid seotud lahtise tulega (näiteks, küünlad) ja ka hooletu suitsetamisega. Äramärkimist väärib ka asjaolu, et paljud tulekahjud on seotud liigse alkoholitarbimisega. Palju õnnetusi juhtub ka eakate inimestega, kes elavad üksinda. Tulekahjud saavad tihtipeale alguse ka vanadest ja katkistest elektrisüsteemidest või –seadmetest, kontrollimata ja hooldamata küttekolletest ning gaasiseadmetest. Enam kui pooltes hukkunuga tulekahjudes, polnud hoones lakke paigaldatud suitsuandurit või oli see majapidamises olemas, aga laest alla võetud või ilma patareita.
 
Veeõnnetuste põhjusena kerkivad esile sellised tegurid nagu: oma oskuste ülehindamine ja ilmastikuoludega mitte arvestamine, inimeste terviseprobleemid veekogule minnes ja kalameeste hooletus (näiteks, päästevest).  Hea on tõdeda, et alkoholi- ja narkojoobes juhtunud uppumiste arv on langustrendis ja see on umbes veerand kõigist uppumisjuhtumitest. Eelnevatel aastatel on joobes olnud keskmiselt pooled veeõnnetustes hukkunud.
 
2016. aastal suunab Päästeamet oma tegevused tule- ja veeõnnetuste  ärahoidmiseks nii, et see saaks ellu viidud igaühe kaasabil. See tähendab, et me jätkame seniseid ennetustegevusi nii koolituste, nõustamiste kui kampaaniate näol, suurendame veelgi oma partnerite kaasatust ning aitame inimestel teadlikkust tõsta ohutuma elukeskkonna loomisel: hinnata, kas minu igapäevased tegevused ja harjumused on õnnetusi ärahoidvad, milline on minu enda ja lähedaste kodu ja koduümbrus tuleohutuse seisukohast, kuidas ikkagi õigel ajal märgata abivajajat ning kuidas ma saan ise aidata või talle abi kutsuda. Märgakem abivajajat, hoolige ja aidake!  Alati on ennetada lihtsam ja odavam, kui pärast kahjudega tegeleda.
 

---------------

 

Спасательный Департамент
Идаский спасательный центр
22 января  2016


Только совместными усилиями каждого человека можно уменьшит  количество пожаров и несчастных случаев на воде!


В январе Спасательный департамент подвёл итоги 2015 года. Признали, что, несмотря на большой объём превентивной работы для сокращения пожаров и несчастных случаев на водоёмах  за ушедший год в Эстонии погибло в пожарах и утонуло всего 87 человек.
В Ида-Вирумаа в пожарах оставили жизнь 8 человек и утонули 11 человек, из которых 2 были дети. В Ляэне-Вирумаа в пожарах погибло 6 человек, из них 2 возраста младше 7 лет. 
Главной целью Спасательного департамента в наступившем году, и в будущем,  будет сокращение несчастных случаев совместными усилиями каждого человека. 

Действия Спасательного департамента по сокращению пожаров и несчастных случаев на водоёмах за последние года были объёмными и разнообразными.  Тем не менее, всё сделанное не существенно уменьшило количество погибших в разных несчастных случая. В Эстонии по-прежнему слишком большое количество людей погибают в результате пожаров  и тонут в воде.

 

Сегодня очень большое количество трагично закончившихся несчастных случаев были связаны с неосторожным обращением  с открытым огнём, с курением или с излишним употреблением алкоголя. Также слишком много случаев с пожилыми людьми, которые живут одни. Кроме этого пожары возникают по вине неисправной или устаревшей электропроводки или электроприборов, не обслуженных отопительных систем и газового оборудования. Дымового датчика не было вовсе, он был снят с потолка или был не в рабочем состоянии более чем в половине случаев пожаров с погибшими.

 

В несчастных случаях на воде на передний план выходят случаи, где погибшие недооценивали свои возможности и навыки плавать, погодные условия, проблемы со здоровьем, а так же рыбаки пренебрегающие снаряжением безопасности. Позитивной тенденцией является сокращение количества  утонувших в алкогольном  или  в наркотическом опьянений людей -  примерно четверть из всех случаев с утонувшими. В предыдущие года  в  не трезвом состоянии  были, в среднем,  половина, из общего количества  утонувших.  

 

В 2016 году Спасательный департамент продолжим превентивную деятельность -  как обучениями, так и консультациями и разными кампаниями. Увеличим  ещё круг партнёров и содействуем их в увеличении  сознательности людей о безопасной жизненной среде. Каждый должен научиться оценивать и осознавать: насколько его ежедневная жизнь и привычки безопасны или вредны для самого себя и окружающих;  как вовремя заметить нуждающегося в помощи;  как можно помогать и кого позвать на помощь. Практически все несчастные случаи можно предотвратить сознательным и внимательным поведением. Спасательный департамент призывает каждого жителя страны замечать попавшего беду, нуждающегося в поддержке или в помощи, не оставаться равнодушным и помогать! Содействовать повышению числа пожаробезопасных домов, безопасной жизненной среды  и в предотвращении несчастных случаев на водоёмах  может каждый человек. Предупреждать всегда легче, чем заниматься последствиями! 

Igaüks saab tuleõnnetust ära hoida

14.10.15
Tänavu on tulekahjudes oma elu jätnud juba 36 inimest, seda on kahe inimese võrra rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Peamine tulekahjude põhjus on jätkuvalt hooletus. Sel aastal ligi pooled hukkusid just hooletu suitsetamise tagajärjel alguse saanud tulekahjudes. Keskmiselt hävib tules iga päev kaks kodu.
 
Suur hulk inimesi elab oma igapäevaelu tuleohuriskiga. Näeme, et küttekolded ja elektriseadmed ei ole korras, inimesed kasutavad hooletult lahtist tuld ja mis peamine – jätkuvalt puuduvad majapidamistest töökorras suitsuandurid. Kahjuks tõdeb  inimene, või halvimal juhul tema lähedased, et elupaik on tuleohtlik alles siis, kui päästjad tema kodu kustutavad.
 
Päästeameti peadirektori Kuno Tammearu sõnul püüab Päästeamet olla inimeste jaoks olemas juba varem, kui tulekahju kustutamist vajab. „Meie eesmärk on aidata inimestel läbi erinevate teenuste tuleõnnetusi ära hoida, sest kui päästeauto juba välja sõidab, on õnnetus sündinud. Ka meie päästjad panustavad sellesse, et tuleõnnetusi vähendada ja püüavad elanike nõustamisega tuleohuriski vähendada . Päästeamet igale poole kahjuks ise ei jõua, selleks on väga oluline igaühe panus," lisas ta.
 
„Märka, hooli ja aita – ole eeskujuks teistele ja pea meeles, et igaüks meist saab anda oma panuse turvalise elukeskkonna loomisel. Kõik algab meist endist ja ka meie kodust," rõhutas Päästeameti peadirektor. „Kõige lihtsam viis oma kodu ja lähedasi  tuleohu eest kaitsta, on veenduda kodu tuleohutuses. Seda saab hõlpsasti teha testi abil aadressil www.kodutuleohutuks.ee. Selle juures pidage meeles ka neid, kes ise end aidata ei saa või ei oska."
 
Kutsumaks üles inimesi eeskuju näitama, läkitab Päästeameti peadirektor 14. oktoobril  oma pöördumise suurorganisatsioonide ja riigiasutuste juhtidele, et ärgitada neid olema oma asutuste töötajatele tuleohutu kodu loomisel eeskujuks.
Lihtsat tuleohutustesti on võimalik täita aadressil www.kodutuleohutuks.ee ning ka nutiseadme abil. Kodulehel on lisaks veebinõustaja, kes aitab jooksvalt tekkinud lisaküsimustele vastuseid leida. Samuti on alati ainult telefonikõne kaugusel päästeala infotelefon 1524, kust saab kõikidele tuleohutusega seotud küsimustele vastuseid.
 
Päästeametil on palju tänuväärseid partnereid, kes panustavad ühiselt riigi siseturvalisusesse. Sel sügisel,  28. oktoobril toimub Päästeametil partneritega koostöökonverents, mille eesmärgiks on viia koostöös elu tuleohutumaks.
 
Tulekahjudes hukkunuid on tänase seisuga (14.10.2015) 36. Ligi pooled hukkusid suitsetamisest põhjustatud tuleõnnetuse tagajärjel, neist omakorda suitsetasid tulekahju puhkemise ajal voodis või tugitoolis ligikaudu neljast kolm. Üle poolte hukkunutest olid vähemalt 61-aastased. Alkoholijoobes oli teadaolevalt 58% hukkunutest. Suitsetamisest alguse saanud tulekahjus hukkunutest olid joobes 87%. Ligi kolmandik käesoleval aasta hukkunutest hukkusid ilma elektrita eluruumis, neist 73% lahtise tule kasutamise tõttu alguse saanud tulekahjus (küünla põletamisest).

Kutselise korstnapühkija tõend

25.09.15

Päästeamet tuletab meelde, et vastavalt Tuleohutuse seadusele (https://www.riigiteataja.ee/akt/13314859) peab 2015. aasta septembrist igal kütteseadmega maja omanikul olema ette näidata kutselise korstnapühkija tõend.  Põlenguid aitab ära hoida ainult õigeaegne kütteseadme puhastamine ning hooldus. Väljaõppinud korstnapühkija, kes tehtud tööde kohta akti väljastab, oleks mõistlik kutsuda juba praegu.
Internetileheküljel www.kodutuleohutuks.ee on kõigil ise võimalik kontrollida oma kodu tuleohutust. Test annab teile kohe tagasiside kodu ohutuse kohta ning selle põhjal on võimalik ette võtta vajalikud abinõud, kui olukord vajab parandamist. Kui midagi jääb arusaamatuks, saab samal leheküljel nõu küsida päästenõustaja käest või siis helistada päästeala infotelefonil 1524. 

Plakat eesti keeles
Plakat vene keeles

Pommigrupp teeb tööd 24/7

PÄÄSTEAMET
Ida päästekeskus
31.03.2015
 
Pommigrupp teeb tööd 24/7
 
Jakob Juhanson
Päästeameti demineerimiskeskuse
Ida-Eesti pommigrupi juhataja
 
 
Eestimaal on kevad käes. Kui lund enam ei ole ning taimestik pole veel tihedaks jõudnud kasvada, on üsna suur tõenäosus leida maast kahtlaseid esemeid. Leide, mille päritolu inimene ei tea või meenutavad need lõhkekeha ei tohi katsuda või veel hullem liigutada. Kõik lõhkekehad on mõeldud tapmiseks ja suurte purustuste tekitamiseks. Sel aastal on Ida-Eesti  pommigrupi demineerijad käinud enam kui 25 väljakutsel, millest lahingumoona leiuga seotud väljakutseid oli 18. Kahjutuks  on  tehtud 40 lõhkekeha.
 
Eelmine aasta läbi statistika prisma
 
2014. aasta oli Ida-Eesti pommigrupi demineerijatele töörohke: väljakutseid oli 365, neist 315 olid seotud sõjaaegse lahingumoonaga. Kõige rohkem väljakutseid lahingumoona kahjutuks tegemiseks oli Ida-Virumaale Vaivara valda  - 156 korda - mis on  praktikas tavapäraseks kujunenud, kuna see piirkond oli Teises maalimasõjas üks lahinguterohkeim koht Eestis. Lääne-Virumaale oli väljakutseid 63, peamiselt olid need seotud lahingumoona leiuga.
 
Kokku hävitati möödunud aastal Ida-Eesti pommigrupi tööpiirkonnas 1205 lõhkekeha,  3709 padrunit ja 4501 grammi erinevat lõhkeainet. Kõige rohkem tuleb lõhkekehi välja põllutöödel, metsatöödel ja aina rohkem Eestimaal levima hakanud detektoritega otsimise tagajärjel.
 
Viimastest suurtest lahingutest Eesti pinnal on möödas üle 70 aasta ning lõhkekehad muutuvad maapõues järjest ohtlikumaks ning ettearvamatuteks. Inimeste seas leviv arvamus, et 70. aastaga on lõhkekehad muutunud ohutuks on ekslik. Aja jooksul muutuvad tööstuslikult valmistatud lõhkekehad väliskeskkonna mõjul ettearvamatuteks.
 
2014.aasta on meeldejääv selle poolest, et Ida- ja Lääne-Virumaal mitte ükski inimene lõhkematerjali plahvatusest ei hukkunud ega saanud viga. Kahjuks kõik aastad ei ole olnud nii head. Aastatel 1992 – 2013  on Ida- ja Lääne-Virumaal lõhkematerjali plahvatusest hukkunud kokku 24 inimest ja saanud vigastada 49 inimest.
 
Kui asi tundub kahtlane, ära puutu!
 
Nii Lääne- kui ka Ida-Virumaa elanikud on üldiselt ohuteadlikud ning annavad enamasti igast leiust koheselt teada. Demineerijad paluvad inimestel samas vaimus jätkata - maha jäänud ohtlik rämps on vaja ära koristada ja see on väga tähtis meie keskkonna turvalisemaks muutmisel! Demineerijad on valmisolekus 24 tundi  seitse päeva nädalas, kuid kindlasti peab väljakutsete kõrgperioodil - kevadel - varuma rohkem kannatust, sest alati ei pruugi demineerijad jõuda leiukohale samal päeval. Mitte mingil juhul ei tohi plahvatusohtliku leidu ise puudutada ega transportida, sellest tuleb teavitada numbril 112. Vajadusel võtab demineerimismeeskonna juht leidjaga ühendust, täpsustab olukorda ja annab soovitusi edasiseks tegevuseks.
 
Päästeameti soovib turvalisuse tasemelt jõuda aastaks 2025 järele teistele Põhjamaadele ja seda saavutame ainult iga Eesti inimese ehk igaühe kaasabil!
 
Fotod:


 

 

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Идаский центр спасения

31.03.2015

 

Сапёры работают 24 часа в сутки

 

Якоб Юхансон

Руководитель  группы сапёров

Северо-Востока

 

В Эстонию пришла весна. Когда растает снег,  а растительность ещё не столь бурная, велика вероятность обнаружения предметов сомнительного происхождения. Такие находки ни в коем случае нельзя трогать или двигать с места. Надо помнить, что все взрывчатые  вещества и  устройства созданы  для того, что бы убивать или создавать большие разрушения. В этом году сапёры Северо-Востока Эстонии выезжали на вызовы более 25 раз,  в результате чего было обезврежено  18 боеприпасов, всего за три месяца  было обезврежено около 40 взрывных устройств.

 

Прошлый год через призму статистики

 

У сапёров Северо-Востока 2014 году было много работы: из 365  вызовов 315 были связанны с боеприпасами военных лет. В Ида-Вирумаа больше всего подобных вызовов было в волости Вайвара – 156 – что в практике стало обыденным. Во время Второй мировой войны этот район был больше охвачен боями, чем любой другой регион Эстонии, соответственно и  всевозможных боеприпасов и взрывчатых веществ в том районе находят чаще.  В Ляэне-Вирумаа вызовов было 63, в основном это были находки боеприпасов со времён войны.

 

Всего в прошлом году группа сапёров Северо-Востока Эстонии  уничтожила на территории Ляэне- и Ида-Вирумаа 1205 взрывчатых устройств, 3709 патронов и 4501 грамм разного взрывчатого вещества. Больше всего взрывчатых устройств находят при полевых и лесных работах, а также  в результате поисков металлических предметов с использованием металлодетектора.

 

Последние бои на территории Эстонии проходили более 70 лет назад и взрывные устройства, которые с тех пор лежат в земле, становятся опаснее из-за своей  непредсказуемости. Среди людей на этот счёт распространено ошибочное мнение, что со временем они становятся безопасными. К сожалению, это не так. Время и окружающая среда  делают взрывные устройства более опасными.

 

2014 год  запомнился, прежде всего тем, что к счастью, ни один человек не погиб и не пострадал  в результате взрыва или другого происшествия, связанного с  взрывчатом веществом. Это не всегда было так. За период годов 1992 – 2013 в Ида- и Ляэне-Вирумаа в результате взрывов свою жизнь потеряли 24 человека, 49 пострадали.

 

Если  предмет кажется сомнительным – лучше не трогать!

 

Следует отметить, что жители как Ляэне-  так и Ида-Вирумаа достаточно осторожны и осознают риски связанные со снарядами, патронами, ручными гранатами и.т.д. О находках охотно и быстро сообщают. Сапёры благодарны людям за такое поведение.  Надо и впредь осознанно действовать  и сообщать о подозрительных находках  - природу необходимо очистить и обезвредить от  этого опасного мусора. Сапёры находятся в рабочей готовности круглые сутки семь дней в неделю. В период большого количества вызовов  на разминирование, а  таким является обычно весна, надо предупредить людей о том, что бы они набрались терпения, поскольку в это время сапёры, возможно, не сразу смогут приехать на вызов. В таких случаях обычно диспетчеры центра тревоги, при необходимости проконсультировавшись с сапёрами, дадут указания, как действовать в сложившейся ситуации.   Конечно, нельзя забывать и о том, что подозрительные предметы нельзя трогать, двигать, шевелить и транспортировать. Достаточно, если человек даст знать о своей находке вызывающий сомнения по номеру 112. 

 

Спасательный Департамент поставил себе цель – к 2025 году быть на одном уровне по безопасности с северными странами.  Этой цели можно достичь лишь при помощи всех жителей Эстонии. Давайте же вместе сделаем нашу страну безопасной!

 

Viis küsimust korstnapühkijale

Ilmad muutuvad aina kevadisemaks ning  majaomanikud saavad soojaks ajaks oma ahjude ja kaminate kütmise ära unustada. Keegi ei taha enam mõelda, et juba poole aasta pärast on Eestimaal taas külm ning oma kodusid tuleb kütma hakata. Päästeamet tuletab teile just praegu seda tõsiasja meelde ning soovitab juba kevadel kutsuda oma koju kutsetunnistusega korstnapühkija.
 
Küsimustele vastab kutsetunnistusega korstnapühkija ja Ida päästekeskuse Narva päästekomando päästja Aleksei Seppenen:

1.Kust ma leian korstnapühkija?

Korstnapühkijate kontaktid on veebilehel www.korsten.ee. Teavet korstnapühkija tellimise kohta saad küsida ka päästeala infotelefonilt 1524. Oluline on lisada, et korstnapühkijal peab olema kutsetunnistus. Selle kehtivust tuleb enne töö tellimist kindlasti  kontrollida päästeala infotelefonilt 1524 või kutseregistrist, mis on nähtav aadressil www.kutsekoda.ee.
 

2.Mida teeb korstnapühkija?

Korstnapühkija vaatab maja küttekolded ja korstnad üle ning puhastab need. Kui vaja, teeb ka pisiparandused, näiteks vahetab tahmatopsid, teeb pliidiremondi, vaatab korstna olukorra üle ja ummistuste korral likvideerib need. Peale korstnapühkija visiiti on  küttekolded tuleohutud ja kütta võib julgelt.
 
Kui korstnapühkija avastab, et küttekolle vajab remonti või ümberehitust, siis suvi annab selleks piisavalt aega ja ka  võimaluse, kuna maja ei pea ilmtingimata kütma. 
 

3.Millal peaks korstnapühkija viivitamatult koju kutsuma?

Kui ilmnevad esimesed tunnused, et küttekolle ei tõmba ja majas on tunda suitsu lõhna, küttekoldeuksest ajab tuppa vingu, soojamüür ei lähe soojaks või on tekkinud tahmapõleng. Kui korstnast on leek väljas, siis tegelikult ei sütti tahm, vaid nõgi, mis on ladestunud korstna siseseintele. Küttekolle võib üsna mitmel moel märku anda, et see on korrast ära, tuleb olla tähelepanelik ning mitte eirata ohu märke.
 
Eramajas võib küttesüsteeme puhastada ka ise, kuid mitte vähem kui kord iga viie aasta tagant peab seda tegema kutsetunnistusega korstnapühkija. Seadus, mis kohustab seda tegema, jõustus aastal 2010, mis tähendab, et  2015.aasta septembriks peab igal eramaja omanikul olema ette näidata akt, et tema küttesüsteemid on üle vaadanud kutsetunnistusega korstnapühkija. See seadus laieneb ka suvilatele, aiamajadele ning väikeehitistele. Kui viimase viie aasta jooksul pole teie juures korstnapühkija käinud, siis on viimane aeg ta kutsuda.
 
Kortermajade kütte- ja ventilatsioonisüsteeme peab kutsetunnistusega korstnapühkija kontrollima vähemalt korra aastas.
 

4.Milliseid pabereid väljastab korstnapühkija?

Peale hooldustöid saab korstnapühkijalt akti, millele mõlemad pooled alla kirjutavad. Sellel paberil on kirjas korstnapühkija poolt tehtud tööd ning korstnapühkija kutsetunnistuse number.  Muidugi esitab korstnapühkija ka arve.
 

5.Mida ma veel pean silmas pidama seoses küttekolde ohutusega?

Aastaringse puiduga kütmise korral tuleb kütteseadmeid ja lõõre puhastada kaks korda, hooajaliselt kasutatavaid üks kord enne kütteperioodi algust. Ahju tuleks kütta kvaliteetse halupuuga. Kui aga küttekoldesse visatakse halva kvaliteediga küttematerjale, siis tuleb ka küttekeha tihedamini hooldada. Halva kvaliteediga küttematerjal on okaspuu, pinnud, märg küttepuu jne. Puhastatud korsten tagab säästlikuma kütmise ning turvalisuse, sest pühkimata korsten on väga suur ohuallikas tulekahju tekkeks.
 
Lõpetuseks tahaksin lisada, et ka tuleohutuse seadus kohustab eramaja omanikke kutsuma korstnapühkija vähemalt üks kord viie aasta jooksul.

Et su kodu küttekolle oleks korras sügisel, kutsu korstnapühkija juba kevadel! 

Tekst vene keeles SIIN