Projekt „Tolerantne keskkond“

2. – 6. septembrini 2016. aastal käisid Võsu, Loksa ja Kolga koolide õpilased õppereisil, mida rahastas Haridus- ja Teadusministeerium ning Loksa linn. Õppereisiks jagati õpilased gruppidesse ja iga grupp pidi ette valmistama tutvustuse ühest vaatamisväärsusest või kohast mida külastati. Need kanti ette ekskursiooni käigus.

Esimesel päeval käidi Narvas. Tutvuti Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga ja käidi linnaekskursioonil. Õhtuks sõideti Peipsi äärde ning ööbimine oli Mustveel.

Teine päev veedeti samuti Peipsi ääres. Saadi teada vanausuliste kohta ja uudistati liivakivipaljandit.

Kolmandal päeval külastati Liivi muuseumit ja käidi Juhan Liivi kalmistul. Edasi sõideti Alatskivi lossi. Lossis tehti huvitav ekskursioon ning hiljem jäi õpilastel aega ka lossi ümbrusega tutvumiseks. Lossis söödi ka väga maitsvat lõunat. Kolmanda päeva õhtul sõideti Tartusse. Ööbiti Tartu hostelis.

Järgmised kaks päeva veedeti Tartus. Esimesel külastati Tartu Observatooriumit, kus jagati õpilased peale lühikest ringkäiku rühmadeks ning anti õpilastele ülesanded. Iga rühm pidi tutvuma ühe teemaga (nt EST Cube-1) ja hiljem tegid kõik ettekanded. Sama päeva õhtul mindi ka teatrisse. Vaadati etendust Margareta ja Meister. Teisel päeval käidi Tartu Põllumajandus Muuseumis ja Paide vallitorni muuseumis, kus asub Wittensteini ajakeskus. Enne tagasi pöördumist sõideti läbi ka Kiiu torni juurest.

 

Hanna Liis Suuder ja Helemeel Assmann