Projekteerimistööd

2.01.17

Riigihanke 180271 eduka pakkujana teostab vajalikud projekteerimistööd OÜ KESKKOND & PARTNERID. Projektijuht: Lauri Aim, +372 5647 8957 lauri@mahutid.ee 
 
Projekteerimistööde käigus kontakteeruvad projekteerija esindajad kinnistuomanikega/elanikega ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) liitumispunktide ja vajadusel ka liitumise põhimõttelise lahenduse kooskõlastamiseks. Samuti küsitakse nõusolekut ÜVK-ga liitumiseks.