Vihula Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Võsu Kooli (liik lasteaed-põhikool) direktori vaba ametikoha täitmiseks. Konkursil valituks osutunud isik asub tööle hiljemalt...

Avalik konkurss Võsu Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks

Vihula Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Võsu Kooli (liik lasteaed-põhikool) direktori vaba ametikoha täitmiseks. Konkursil valituks osutunud isik asub tööle hiljemalt...

Vabariigi Valitsus otsustas 6. juuli 2017. a istungil valitsuse istungi protokollilise otsusega haldusreformi seaduse § 9 lõike 9 punkti 1 alusel lõpetada haldusterritoriaalse korralduse...

Valdade sundliitmist ei toimu

Vabariigi Valitsus otsustas 6. juuli 2017. a istungil valitsuse istungi protokollilise otsusega haldusreformi seaduse § 9 lõike 9 punkti 1 alusel lõpetada haldusterritoriaalse korralduse...

Enamik majapidamisi sai aprilli alguses Ragn-Sells AS-lt järgmise kirja:  Head Vihula valla elanikud! Viimasel viiel aastal, mil Ragn-Sells Vihulas teenindanud on kasvanud...

Olmejäätmete veost, Vihula valla jäätmejaamast ja Lääne-Virumaa Jäätmekeskusest

Enamik majapidamisi sai aprilli alguses Ragn-Sells AS-lt järgmise kirja:  Head Vihula valla elanikud! Viimasel viiel aastal, mil Ragn-Sells Vihulas teenindanud on kasvanud...

Alates 01.03.2017 on Lääne-Virumaal hakatud ellu rakendama projekti „Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal". Projektiga on kaasatud 14 maakondlikku omavalitsust (Sõmeru...

Maakonnas on rakendamisel projekt „Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal“

Alates 01.03.2017 on Lääne-Virumaal hakatud ellu rakendama projekti „Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal". Projektiga on kaasatud 14 maakondlikku omavalitsust (Sõmeru...

Foto: Tiiu Pedaja esinemine 30Miles seminaril   Soome lahe idaosa sadamate arendamiseks on loodud rahvusvaheline koostööprojekt 30 MIILI,  kus osalevad kuus Soome ja kuus...

30 MIILI - Soome lahe idaosa sadamad arenevad kiiresti

Foto: Tiiu Pedaja esinemine 30Miles seminaril   Soome lahe idaosa sadamate arendamiseks on loodud rahvusvaheline koostööprojekt 30 MIILI,  kus osalevad kuus Soome ja kuus...

Üksi elava pensionäri toetus 2017. aastast alates hakkavad üksi elavad vanaduspensioniealised saama toetust 115 eurot aastas.  Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid...

2017. aastast kehtima hakkavad muudatused toetuste ja pensionide maksmisel

Üksi elava pensionäri toetus 2017. aastast alates hakkavad üksi elavad vanaduspensioniealised saama toetust 115 eurot aastas.  Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid...

Vihula Vallavalitsus on asunud uuendama infot vallas tegutsevate turismiettevõtete ja pakutavate teenuste/kaupade kohta.

Info valla turismiettevõtjale ja kaupade / teenuste pakkujale

Vihula Vallavalitsus on asunud uuendama infot vallas tegutsevate turismiettevõtete ja pakutavate teenuste/kaupade kohta.

Korstnapühkija kui perearst teie kodule   Perenaine läheb poodi ja kurdab, et pliiti ei tõmba. Ostab uue. Ikka ei tõmba. Kutsub pottsepa, kes avastas, et ka soemüüris pole tõmmet ja...

Korstnapühkija kui perearst teie kodule

Korstnapühkija kui perearst teie kodule   Perenaine läheb poodi ja kurdab, et pliiti ei tõmba. Ostab uue. Ikka ei tõmba. Kutsub pottsepa, kes avastas, et ka soemüüris pole tõmmet ja...

Võsu postkontori lahtioleku ajad on muutunud

Võsu postkontor

Võsu postkontori lahtioleku ajad on muutunud

"Vallavanema aruanne ehk 100 000 kilomeetrit hiljem" Vihula vallavanema Raivo Uukkivi raamat "Vallavanema aruanne ehk 100 000 kilomeetrit hiljem" on loetav  SIIN

Vallavanema aruanne

"Vallavanema aruanne ehk 100 000 kilomeetrit hiljem" Vihula vallavanema Raivo Uukkivi raamat "Vallavanema aruanne ehk 100 000 kilomeetrit hiljem" on loetav  SIIN

Seaduslik küttesüsteem on ohutum. Täpsemalt saad lugeda  SIIT .

Küttesüsteemidest

Seaduslik küttesüsteem on ohutum. Täpsemalt saad lugeda  SIIT .

Jäätmete kodus põletamine on kahjulik inimese tervisele ja keskkonnale Kindlasti olete kuulnud kedagi väitmas, et tal jäätmeid ei teki. Paljudel ei teki jäätmeid just seetõttu, et nad...

Jäätmete kodus põletamisest

Jäätmete kodus põletamine on kahjulik inimese tervisele ja keskkonnale Kindlasti olete kuulnud kedagi väitmas, et tal jäätmeid ei teki. Paljudel ei teki jäätmeid just seetõttu, et nad...