Valdade sundliitmist ei toimu

Vabariigi Valitsus otsustas 6. juuli 2017. a istungil valitsuse istungi protokollilise otsusega haldusreformi seaduse § 9 lõike 9 punkti 1 alusel lõpetada haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse Haljala valla ja Vihula valla ühendamiseks Rakvere valla ja Sõmeru vallaga.

 

Otsusest tulenevalt jäävad kehtima Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2017 määrus nr 41 „Haljala valla ja Vihula valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" ja Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2016 määrus nr 170 „Rakvere valla ja Sõmeru valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine"

 

Rohkem infot haldusreformi kohta

https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-kaks-haldusreformi-maarust