Veekatkestuste info

Veekatkestused võivad olla avariilised või planeeritud.

Avariilised veekatkestused

Avariitöid pole võimalik ette planeerida, mistõttu teatame ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste avariiliste remonttööde aja vahetult pärast avariiteate registreerimist. Operatiivset infot avariitööde kohta saab telefonil 56901020.
Info veeavariide kohta on nähtaval siin.

Planeeritud veekatkestused

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste plaaniliste ehitus- ja remonttööde aja teatame klientidele kirjalikult ette hiljemalt kaks (2) nädalat enne tööde algust.
Plaaniliste remonttööde algusest ning nendega seonduvatest veeandmise ja reo- ning sademevee vastuvõtu piiramistest või katkestustest teatame klientidelee kirjalikult ette vähemalt viis (5) päeva enne tööde algust.
Veekatkestuste korral remonttööde tõttu tagame mõistliku aja jooksul, kuid vähemalt kümne (10) tunni pärast, ajutise veevõtu võimaluse klientide esmasteks vajadusteks.
Info planeeritud katkestuste kohta on nähtaval siin.

Teated

19.12.2014
Veekatkestus 22.detsembril 09:00-17:00 Käsmus

Seoses trassi remonttöödega Põllu tn 3 ja 4 vahel on 22.detsembril ajavahemikul 09:00-17:00 katkestatud veetarbimine Käsmu külas. Sel ajal on ka Põllu tänav liikluseks suletud.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!
Lisainfo: 56901020
 

19.12.2014
Pühade ajal on Vihula Valla Veevärk OÜ kontori lahtiolekuajad tavapärasest erinevad!


23.detsember 8.00-13.00
24.-26.detsember SULETUD
31.detsember 8.00-13.00
1.jaanuar 2015 SULETUD

Rõõmsaid jõule ja meeleolukat aastavahetust! 
 
 
11.11.2014
Veekatkestus 12.novembril 10:00-17:00

Seoses torustiku ümberühendamisega Pargi puurkaev-pumplas, on 12.novembril
ajavahemikul 10.00-17.00 veekatkestus Võsul Piibelehe tänaval.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!
Lisainfo: 56901020
 
 
10.11.2014
Veekatkestus 11.novembril 09:00-11:00 

Seoses ehitustöödega on 11.novembril ajavahemikul 09:00-11:00
katkestatud veetarbimine järgmistel Võsu aleviku kinnistutel:
- Luha 4
- Pargi 5
- Rakvere tee 4
- Rakvere tee 9
- Rakvere tee 11

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!
Lisainfo: 56901020
 

10.11.2014
Vallavalitsus kinnitas uued vee ja kanalisatsiooni hinnad

Alates 1. jaanuarist 2015. a. kehtivad Vihula vallas uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse
hinnad. Vihula Valla Veevärgi nõukogu ettepanekul kinnitas Vihula Vallavalitsus
korraldusega nr 407 uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse kuupmeetri hinnad: vesi 1,92
EUR/m3, kanalisatsioon 3,42 EUR/m3 (hinnad sisaldavad käibemaksu).
Jaanuaris teatatud veenäitude alusel tasutakse vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest veel
vanade, edaspidi juba uute hindade alusel.
 
 
20.10.2014
Veekatkestus 22.oktoobril 10:00-14:00 Männi tn piirkonnas

Seoses Elektrilevi poolt teostatavate õhuliini hooldustöödega on 22.oktoobril ajavahemikul
10:00-14:00 häiritud veetarbimine Männi tn piirkonnas.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!
Lisainfo: 56901020
 
 
24.09.2014
Veekatkestus 30.septembril 09:00-17:00 

Seoses veetorustiku ehitustöödega on 30.septembril ajavahemikul 09:00-17:00 häiritud veetarbimine järgmistel kinnistutel:
Luha 4
Luha 10
Luha 12
Rakvere tee 4
Rakvere tee 8

Taastame veevarustuse nii kiiresti kui võimalik!
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!
Lisainfo: 56901020
 
 
18.09.2014
Veekatkestused Vabaduse pumbamaja teeninduspiirkonnas 23.septembril 

Seoses Vabaduse tänava veetorustiku ehitusega esineb 23.09 ajavahemikul 10:00-16:00
Vabaduse pumbamaja teeninduspiirkonnas veekatkestusi.

Taastame veevarustuse nii kiiresti kui võimalik!

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

Lisainfo: 56901020
 
 
25.08.2014
Torustike ehitustööd Võsul 
 
Algasid Kalda  tänava torustike paigaldustööd.
Metsa  ja Pargi tänavate torustike paigaldus lõpeb augustikuus. Lepinguliste
klientide veetarnetorude ümberühendamine algab septembri alguses.
Veetöötlusjaama torustike paigaldus Vabaduse tänaval algab augusti viimasel
nädalal.
Aia, Luha, Spordi, Oja, Muru ja Aasa tänaval on torustike paigaldus ja veetarnetorude
ümberühendamine lõppenud.

NB! Lepingulistel klientidel, kes soovivad liituda ühiskanalisatsiooniga, tuleb
esitada taotlus, mille leiate siit.
Ootame taotlusi esitama ka uusi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liituda soovijaid.
Täpsemat infot liitumiste kohta saab numbrilt 56901020.
 
 
26.07.2014
Veekatkestus Pargi pumbajaama varustuspiirkonnas 29.juulil

Elektritööde tõttu on häiritud veevarustus Pargi pumbajaama varustuspiirkonnas 29.juulil
ajavahemikul 12:00-13:30.

Taastame veevarustuse nii kiiresti kui võimalik!

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

Lisainfo: 56901020
 
 
26.07.2014
Lühiajalised veekatkestused 28., 29., 30. ja 31.juulil

Seoses ehitustöödega võib esineda lühiajalisi veekatkestusi 28., 29., 30. ja 31.juulil
ajavahemikul 10:00-18:00 järgmistel Võsu aleviku tänavatel:
- Aasa
- Karja
- Kooli
- Laane
- Luha
- Muru
- Oja
- Rakvere tee 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19
- Oja
- Spordi
- Spordi põik

Taastame veevarustuse nii kiiresti kui võimalik!

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

Lisainfo: 56901020
 
 
03.07.2014

Veekatkestus Vabaduse pumbajaama varustuspiirkonnas

Seoses elektririkkega Vabaduse pumbajaamas, on veevarustus häiritud Vabaduse tn
pumbajaama
varustuspiirkonnas. Taastame veevarustuse nii kiiresti kui võimalik!

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

Lisainfo: 56901020
 
 
06.06.2014

Veekatkestus Spordi tänava piirkonnas 09.juunil

Seoses ehitustöödega Spordi tänaval, on veevarustus katkestatud 9.juunil ajavahemikul
10:00-13:00 järgmistel Võsu aleviku tänavatel:
- Aasa
- Karja
- Kooli
- Laane
- Luha
- Muru
- Oja
- Rakvere tee 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19
- Oja
- Spordi
- Spordi põik

Taastame veevarustuse nii kiiresti kui võimalik!

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

Lisainfo: 56901020
 
 
29.05.2014

Veeavarii Spordi tänaval

Seoses veeavariiga Spordi tänaval, on veevarustus häiritud Pargi tn pumbajaama
varustuspiirkonnas. Taastame veevarustuse nii kiiresti kui võimalik!

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

Lisainfo: 56901020
 
 
20.05.2014

Veekatkestused Vabaduse pumbajaama varustuspiirkonnas

Seoses Aia tänava torustiku ühendamisega Mere tn torustiku külge, on veevarustus
katkestatud Vabaduse pumbajaama varustuspiirkonnas 26.mail ajavahemikul
11:00-14:00.

Seoses elektriarvesti vahetamisega Vabaduse pumbajaamas, on veevarustus katkestatud
Vabaduse pumbajaama varustuspiirkonnas 28.mail ajavahemikul 9:00-11:00.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

Lisainfo: 56901020

Lahtiolekuajad pühade ajal!

1.mai SULETUD
2.mai SULETUD

(14.04.2014)

Veefiltrite vahetus Vihula pumbajaamas 15.aprillil

Seoses veefiltrite vahetamisega Vihula pumbajaamas on veevarustus katkestatud 15.aprillil
ajavahemikul 12:00-14:00.
Vabandame võimalike  ebamugavuste pärast!

 

Pühade ajal on Vihula Valla Veevärk OÜ kontori lahtiolekuajad tavapärasest erinevad!

17.aprill 08.00-15.00
18.aprill SULETUD

 

Puurkaevu rajamine Vabaduse tänaval, Võsul

Alates Teisipäevast, 15.04 alustab Schöttli Keskkonnatehnika AS puurkaevu ehitusega Võsul, Vabaduse tänaval. Ehitustööde teostaja projektijuht on Erkki Peikolainen (Schöttli Keskkonnatehnika AS) tel: 5855 2279. Ehitustööde omanikujärelevalvet teostab Peeter Piirsalu (P.P. Ehitusjärelevalve OÜ), tel: 5645 3543.
 
Vabandame töödega kaasnevate ebamugavuste pärast!
  

Uued veeteenuse hinnad 

Alates 1.aprillist 2014.a. kehtivad Vihula vallas uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad. Vihula Vallavalitsus kooskõlastas korraldusega nr 81 järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuse kuupmeetri hinnad: vesi 1,67 EUR/m3, reovesi 2,98 EUR/m3 (hinnad sisaldavad käibemaksu).

Aprillis teatatud veenäitude alusel tasutakse vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest veel vanade, edaspidi juba uute hindade alusel.

 

Veevarustus häiritud Käsmu külas12.02.2014 kl 11:00-15:00 

Kindlama elektrivarustuse tagamiseks teostab Elektrilevi OÜ elektrivõrgus hooldus- ja remonttöid, mistõttu on häiritud ka veevarustus Käsmu külas 12.veebruaril kell 11.00-15.00.
Lisainfo plaanilise töö kohta saate Elektrilevi OÜ rikketelefonilt 1343.
Vabandame elektrikatkestusest tingitud ebamugavuste pärast. 

 

22.01.2014

Vihula valla veemajandusprojekti rahvakoosolek

OÜ Vihula Valla Veevärk korraldab Võsu Rannaklubis (Mere tn 6, Võsu) neljapäeval, 6.veebruaril kell 17.00-18.00 Võsu alevikus teostatavate Vihula valla veemajandusprojekti ehitustööde tutvustamise. Räägime lähemalt projektist ja vastame küsimustele.

Vihula valla veemajandusprojekti toetab Euroopa Ühtekuuluvusfond.

   
14.01.2014

Seoses pumba rikkega Vabaduse pumbajaamas on häiritud veetarbimine Vabaduse pumbajaama varustuspiirkonnas. Taastame veevarustuse hiljemalt 15.01.2014 kell 10:30.
Vabandame võimalike ebamugavuste eest!

10.01.2014

Seoses rikkega Vabaduse pumbajaamas on häiritud veetarbimine Vabaduse pumbajaama varustuspiirkonnas. Taastame veevarustuse nii kiiresti kui võimalik.
Vabandame veeavarii ning selle likvideerimisega seonduvate ebameeldivuste eest!

18.12.2013

Pühade ajal on Vihula Valla Veevärk OÜ kontori lahtiolekuajad tavapärasest erinevad!

23.-27.detsember SULETUD
31.detsember 8.00-13.00
1.jaanuar 2014 SULETUD

Rõõmsaid jõule ja meeleolukat aastavahetust!

13.12.2013

Veekatkestus Piibelehe tänaval 13.detsembril ajavahemikul 10:00-12:00

Seoses avarii likvideerimisega Piibelehe tänaval on veevarustus häiritud 13.detsembril ajavahemikul 10:00-12:00. Taastame veevarustuse nii kiiresti kui võimalik! 

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!

26.09.2013

Pakume tööd!

Vihula Valla Veevärk OÜ otsib oma meeskonda osalise tööajaga töömeest!
Ühendust palume võtta kas telefoni teel numbril 56901020 või meili teel aadressil annes.naan@vihula.ee

26.09.2013

Veekatkestus 28.septembril kell 14.00-18.00 Pargi tänava pumbajaama varustuspiirkonnas

Seoses veeavarii likvideerimistöödega Spordi tänaval on veetarbimine katkestatud 28.septembril ajavahemikul 14.00-18.00. Taastame veeühenduse nii kiiresti kui võimalik.
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!
Lisainfo: 56901020

14.08.2013

Lahtiolekuajad 19. ja 20.augustil

19.augustil 08:00-13:00
20.augustil SULETUD

08.07.2013

Veekatkestus 09.juulil kell 10.00-14.00 Pargi tänava pumbajaama varustuspiirkonnas

Seoses avariitöödega Spordi tänava peatrassil, toimub veekatkestus 9.juulil kell 10.00-14.00 Pargi pumbajaamas. Taastame veeühenduse nii kiiresti kui võimalik.
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast. Lisainfo: 56901020

13.05.2013

Veekatkestus 21.mail kell 11.00-11.30 Vabaduse pumbajaamas

Teostame plaanilist veelekke kontrolli, mistõttu on katkestatud veeühendus 21.mail kell 11.00-11.30 Vabaduse pumbajaamas.
23.-27.detsember SULETUD31.detsember 8.00-13.001.jaanuar 2014 SULETUDRõõmsaid jõule ja meeleolukat aastavahetust!Seoses avarii likvideerimisega Piibelehe tänaval on veevarustus häiritud 13.detsembril ajavahemikul 10:00-12:00. Taastame veevarustuse nii kiiresti kui võimalik! Vabandame võimalike ebamugavuste pärast! Vihula Valla Veevärk OÜ otsib oma meeskonda osalise tööajaga töömeest!Ühendust palume võtta kas telefoni teel numbril 56901020 või meili teel aadressil Seoses veeavarii likvideerimistöödega Spordi tänaval on veetarbimine katkestatud 28.septembril ajavahemikul 14.00-18.00. Taastame veeühenduse nii kiiresti kui võimalik.Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!Lisainfo: 5690102019.augustil 08:00-13:0020.augustil SULETUDSeoses avariitöödega Spordi tänava peatrassil, toimub veekatkestus 9.juulil kell 10.00-14.00 Pargi pumbajaamas. Taastame veeühenduse nii kiiresti kui võimalik.Vabandame võimalike ebamugavuste pärast. Lisainfo: 56901020Teostame plaanilist veelekke kontrolli, mistõttu on katkestatud veeühendus 21.mail kell 11.00-11.30 Vabaduse pumbajaamas.

12.03.2013

Lahtiolekuajad 28. ja 29 märtsil:

28.märtsil 08.00-13.00
29.märtsil SULETUD

Vihula valla ühisveevärkide joogivee kvaliteedist

Terviseameti Ida talitus teostab riiklikku järelevalvet vastavalt rahvatervise seaduse § 131 lg 1 p1 ja veeseaduse § 40 lg 2 alusel joogivee valdkonnas. Ameti järelevalve all on 13 veevärki ja 9 joogivee käitlejat, sealhulgas Vihula Valla Veevärk OÜ.

Analüüside tulemustega saate tutvuda Terviseameti kodulehelhttp://vtiav.sm.ee , kus joogivee terviseohutuse infosüsteemi (VTI) kaudu vee kvaliteedi andmed avalikustatakse.

Terviseameti Vihula valla joogivee kvaliteedist


25.01.2013

Veeavarii Võsul, Jõe tänaval

Seoses veeavariiga Jõe tänaval, lülitatakse välja Pargi tn pumbajaam, mistõttu on katkestatud veetarbimine 25.jaanuaril ajavahemikul 9:30-11:00. Taastame veeühenduse nii kiiresti kui võimalik.
Lisainfo: 56901020
Seoses veeavariiga Jõe tänaval, lülitatakse välja Pargi tn pumbajaam, mistõttu on katkestatud veetarbimine. Taastame veeühenduse nii kiiresti kui võimalik.Lisainfo: 56901020

02.01.2013

Veekatkestus 3.jaanuaril 09.00-14.00 Mere 45 kinnistul 

Seoses veeavarii likvideerimisega Mere 45 kinnistul, oleme sunnitud katkestama veevarustuse ajavahemikul 09.00-14.00. Teeme omalt poolt kõik esitatud katkestusaja lühendamiseks. Palume vabandust veekatkestusest tingitud ebamugavuste pärast.
Lisainfo: 56901020

12.12.2012

Lahtiolekuajad pühade ajal

24.-26.detsember - SULETUD
31.detsember - 08.00-13.00
1.jaanuar 2013 - SULETUD

26.11.2012

Oleme 28.novembril suletud 

Seoses Keskkonnainvesteeringute Keskuse teabepäevaga, on Vihula Valla Veevärk OÜ kontor suletud kolmapäeval, 28.novembril.

14.08.2012

Veekatkestus 23.augustil Võsul, Männi 5a pumbajaamas

Kindlama elektrivarustuse tagamiseks teostab Elektrilevi OÜ (endine Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ) elektrivõrgus hooldus- ja remonttöid. Selle tõttu on elektrivarustus aadressil Männi 5a, Võsu23.augustil kell 10.00-14.00 katkestatud.
Tööde läbiviimist korraldab ja teostab Elektrilevi OÜ. Lisainfo plaanilise töö kohta saate Elektrilevi OÜ rikketelefonilt 1343. Elektrilevi OÜ teeb omalt poolt kõik esitatud katkestusaegade lühendamiseks. Palume vabandust elektrikatkestusest tingitud ebamugavuste pärast.

09.08.2012

Veekatkestus 16.augustil Võsul, Pargi 13 pumbajaamas

Seoses remonttöödega toimub veekatkestus Võsul Pargi 13pumbajaamas 16.augustil 2012 kell 9.00-12.00. Võimaluse korral taastame veevarustuse varem. Lisainfo 56901020.

15.06.2012

Elektririke Võsupere pumbamajas 15.06.2012

Elektririkke tõttu ei tööta Võsupere pumbamaja, mistõttu puudub Võsupere külas vesi. Rikke kõrvaldamisega tegeleb Eesti Energia. Lisainfo: 1545 www.energia.ee

31.05.2012

Hüdrofoori läbipesu 5.juunil, Mere 91a pumbamajas

Seoses 05.juunil toimuva hüdrofoori läbipesemisega Mere 91a pumbamajas, esineb veekatkestus ajavahemikul 9.00-14.00. Taastame veevarustuse nii kiiresti kui võimalik. Lisainfo: 56901020.

22.05.2012

Raamatupidaja viibib puhkusel 23.-29.mai.

21.05.2012

UUS! Kaardimaksed 

Alates 21.maist on Vihula Valla Veevärk OÜ kontoris võimalik tasuda veeteenuse eest ka pangakaardiga.

15.05.2012

Veeavarii Käsmu külas

15.mail võib esineda seoses veeavarii likvideerimisega veekatkestusi Käsmu külas Kajaka tänavast põhja poole. Lisainfo: 56901020.

10.05.2012 

Veeavarii Võsul

10.mail
 on Kalda tänava veeavarii likvideerimiseks suletud vesi Kalda tn piirkonnas kella 9.00-st kella 18.00-ni. Taastame vee nii kiiresti kui võimalik. Lisainfo: 56901020.

8.05.2012 

Seoses remonttöödega oleme 11.mail SULETUD

Lahtiolekuajad 5. ja 6.aprillil: 

5.aprill 08.00-15.00 
6.aprill SULETUD

Uued veeteenuse hinnad 

Alates 1.aprillist 2012.a. kehtivad Vihula vallas uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad. Vihula Vallavalitsus kooskõlastas korraldusega nr 81 järgmised vee- ja kanalisatsiooniteenuse kuupmeetri hinnad: vesi 1,11 EUR/m3, reovesi 1,98 EUR/m3(hinnad sisaldavad käibemaksu). 

Aprillis teatatud veenäitude alusel tasutakse vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest veel vanade, edaspidi juba uute hindade alusel.

Veevarustuse katkestus 29.veebruaril Võsupere pumbamajas 

Seoses Eesti Energia elektrivõrgus hooldus- ja remonditöid. Selle tõttu on elektrivarustus Võsupere pumbamajas katkestatud 29.veebruaril ajavahemikul 10.00-14.00. 
Tööde läbiviimist korraldab OÜ Jaotusvõrk. Töö teostajaks on Empower AS. 
Lisainfot plaanilise töö kohta saate Eesti Energia rikketelefonilt 1343. 
Eesti Energia teeb omalt poolt kõik esitatud katkestusaegade lühendamiseks. Palume vabandust elektrikatkestusest tingitud ebamugavuste pärast. 
Mõistvale suhtumisele lootes, 
Eesti Energia 
Rikketelefon 1343 teenindus@energia.ee
Klienditelefon 1545 www.energia.ee