Vihula valla kriisikomisjon

Vihula valla kriisikomisjoni koosseis (kinnitatud vallavalitsuse 14.01.2014 korraldusega nr 14):

Komisjoni esimees  

Annes NAAN  vallavanem   tel 56696186  e-post annes.naan@vihula.ee 

Komisjoni liikmed     

Urmas OSILA  nõunik, vallavalitsuse liige  tel 56881511 e-post urmas.osila@vihula.ee

Arvi ÖÖPIK  haldusspetsialist tel 5182641 e-post arvi.oopik@vihula.ee 
                                 
Enna TIIDEMANN vallasekretär   tel 325 8636 e-post enna.tiidemann@vihula.ee
                                 
Eha VEEM  sotsiaalnõunik   tel 56694345 e-post eha.veem@vihula.ee

Sulev KIVIBERG  keskkonnanõunik   tel  5051127 e-post sulev.kiviberg@vihula.ee 

Kriisikomisjoni põhimäärus