Vihula valla Leader projektid 2009

LEADER PROJEKTID 2009-2010
Toimunud on 5 vooru:
2009.aastal kolm (2 kevadel ja 1 sügisel) ning 2010.aastal kaks vooru (mõlemad kevadel).
Kokku on kuue MTÜ Arenduskoda piirkonnas oleva valla vahel jagatud toetusi järgnevalt:
 
I TAOTLUSVOOR 2009
Meetme 1.1 (Kohaliku elukeskkonna investeeringutoetus ) raames kinnitati toetuse taotlused summas 5 877 929 kr, sellest tuli Vihula valda 806 411 krooni:
Karepa rahvamaja lavatekstiilide teostus ja paigaldus
MTÜ Karepa selts - 237 141
 
Võhma seltsimaja renoveerimise projekteerimine
MTÜ Võhma seltsimaja - 109 386
 
Rannaklubi hoone kultuurimaja poolse osa katuse renoveerimine
MTÜ Võsu rannaklubi - 322 372
 
Rannaklubi hoone kultuurimaja poolse osa tualettruumi ja dušširuumi renoveerimine
MTÜ Võsu rannaklubi - 137 512 
 
Meetme 1.2 (Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse) raames kinnitati toetuse taotlused summas 962 515 kr, Vihula valda 61 646 kr:
IX kodukandipäev Karepal
MTÜ Karepa selts - 11 646 
 
Võsu muusikapäevad
MM Peoteenindus OÜ - 50 000
 
 
 
II TAOTLUSVOOR 2009
 Meetme 2.1 (Ettevõtluse arendamisetoetus) raames kinnitati toetuse taotlused summas          2 368 223 kr. – sellest Vihula valda 435 253:
Külalistemaja "Rannaliiv" kaasajastamine ja konkurentsivõime tõstmine
OÜ Rannaliiv - 333 061
 
Säästev küttelahendus Arma puhkemajja
FIE Mare Kalme Arma Ratsatalu - 102 192
 
Meetme 2.3 (Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine) raames kinnitati toetuse taotlused summas 574 365 kr, sellest meie valda 200 000:
MTÜ Võhma Seltsimaja liikmete õppe-tutvumisreis Tšehhi Vabariiki 3. – 12. august 2009
MTÜ Võhma Seltsimaja - 200 000 
 
 
III TAOTLUSVOOR 2009 (sügisvoor)
Meetme 1.2 (Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse) raames kinnitati toetuse taotlused summas 656 249 kr, sellest Vihulasse 105 982:
Rahvuslikel traditsioonidel käsitöö-ja kunsti õpitoad ja käsitöönäitus
MTÜ Lahemaa Rakenduslik Loovuskool - 18 490 
 
Külaelu jäädvustamine helis ja pildis
MTÜ Vihula Selts - 17 300  
 
Võsu 500 juubelinädala tähistamine 12-18.juuli 2010
Vihula vallavalitsus - 50 000 
 
Vergi kalurielu
MTÜ Vergiranna Selts - 20 192 
 
Meetme 2.3 (Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine) raames kinnitati toetuse taotlused summas 600 668  kr, sellest Vihulasse 94 329:
Säästva turismi koostöövõrgustiku Ehedad Elamused Lahemaal ühisturunduse ja koostöövõrgustiku arendus Lahemaa piirkonnas ja koostöö käivitamine Soome Kymenlaakso piirkonnaga
MTÜ Koostöövõrgustik Ehedad Elamused Lahemaal - 94 329*
 
 
Kokku jagati 2009.aastal Leader Arenduskoja piirkonnas raha 11 039 949 krooni, millest Vihula valda tuli  1 703 621 krooni.