Vihula valla Leader projektid 2010

Kokkuvõte LEADER 2010.aasta taotlusvoorudest 
 
I TAOTLUSVOOR 2010
 
Meetme 1.1 (Kohaliku elukeskkonna arendamise investeeringutoetus) raames kinnitati toetuse taotlused summas 4 400 000 kr, sellest Vihula valda 1 176 585:
 
Võsu ajaloolis-kultuurilise loodusraja taastamine, infoviidad ja Võsu 500 infotahvlid
MTÜ Võsu Vabathtlik Tuletõrjeühing - 50 274
 
Rannaklubi hoone kultuurimaja poolse osa lae soojustamine
MTÜ Võsu Rannaklubi - 171 267
 
Rannaklubi hoone kultuurimaja poolse osa väliste avatäidete vahetus
MTÜ Võsu Rannaklubi - 282 751
 
Lahemaa Rakendusliku Loovuskooli Käsitöökeskuse rajamine, I etapp
MTÜ Lahemaa Rakenduslik Loovuskool - 322 293
 
Vergi küla seltsimaja katuse ehitus
MTÜ Vergi Rand - 350 000
 
 
Meetme 1.2 (Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse) raames kinnitati toetuse taotlused summas 1 499 361 kr, sellest Vihula valda    329 784:
 
100 aastat Võhma Seltsimaja
MTÜ Võhma Seltsimaja - 53 467
 
Karepa X kodukandipäev
MTÜ Karepa Selts - 30 152
 
Traditisioonilise taluarhitektuuri koolitused
MTÜ Kaarli Talumuuseum - 67 860
 
Lohesurfingu ABC algkoolitus
MTÜ Palermo Spordiklubi - 92 322
 
XVIII Võsu muusikapäevad
MM Peoteenindus OÜ - 62 465
 
Võsu 500 sportlik rannanädal
Vihula vallavalitsus -  23 518
 
 
Meetme 1.3 (Erinevate elanikegruppide kaasamise toetus) raames kinnitati toetuse taotlused summas 303 720 kr, sellest Vihula valda 50 000:
 
Noorte vabatahtlike töö- ja puhkelaager festivalil Viru Folk 2010 perioodil 5- 9.08.2010
MTÜ Viru Folk - 50 000 
 
 
Meetme 1.4 (Piirkonna maine kujundamise toetus) raames kinnitati toetuse taotlused summas 342 630 kr, sellest Vihula valda 99 900
 
Turismivaldkonna mainekujundus Lahemaal ja selle mõjuala valdades
MTÜ Lääne-Viru Turismiklubi - 99 900*
 
Kokku jagati 2010.aasta I taotlusvoorus toetust 6 545 711 kr,
sellest tuli Vihula valda  1 656 269 krooni.

 
 
II TAOTLUSVOOR 2010
 
Meetme 2.1 (Ettevõtluse arendamise toetus) raames kinnitati toetuse taotlused summas  2 314 346 kr, Vihulasse 327 120 kr:
 
Ettevõtluse arendamine läbi Lahemaa giidide-reisisaatjatekoolituse korraldamise
MTÜ Lääne-Viru Turismiklubi - 117 360*
 
Lahemaa Rakendusliku Loovuskooli koostöö haridusasutuste ja seltsidega ettevõtlikkuse tõstmiseks arenduskoja tegevuspiirkonnas
MTÜ Lahemaa Rakenduslik Loovuskool - 99 855
 
Maastikusõiduki (Suzuki lta750xi) ja suusaraja tallaja koos klassika raja freesiga (SKY TRACK 1) ostmine
Nõugaste talu - 109 905
 
 
Meetme 2.2 (Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise toetus) raames kinnitati toetuse taotlused summas 950 000 kr, sellest Vihula valda 522 745 kr:
 
MTÜ Käsmu Meremuuseum viikingilaeva ostmine
MTÜ Käsmu Meremuuseum - 250 000
 
Ilumäe kabeli akende restaureerimine
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ilumäe kogudus - 272 745
 
 
Meetme 2.3 (Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine, et tõsta piirkonna konkurentsivõimet tootmises ja teeninduses) raames kinnitati toetuse taotlused summas      599 912,25 kr, sellest Vihula valda 246 938 krooni:
 
Merepääste ja esmaabi õppused Vaindloo saarel
MTÜ Käsmu Vabatahtlik Merepääste - 50 828
 
Säästva turismi Koostöövõrgustiku Ehedad Elamused Lahemaal jätkusuutlikkuse tugevdamine ja kandepinna laiendamine Lahemaa piirkonnas
MTÜ Koostöövõrgustik Ehedad Elamused Lahemaal - 93 510*
 
Rahvusvahelise koostöö arendamine Eesti Karavani turismitoote konkurentsivõime tõstmiseks
MTÜ Klubi Eesti Karavan - 102 600
 
Kokku jagati toetust 2010.aasta II taotlusvoorus 3 864 258 kr,
sellest tuli Vihula valda  1 096 803 krooni.
 
 
III Taotlusvoor 2010
4. novembril 2010. a kinnitas MTÜ Arenduskoja juhatus meetmete 1.2 ja 2.3 taotluste hindamiskomisjonide hindamistulemused.
-
Meetmesse 1.2 - Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse -  laekus  31 taotlust kokku summas 1 677 850 kr,  neist rahastati 15 kokku 716 377 krooni eest.
 
Vihula vallast oli sellesse meetmesse esitatud kuus taotlust, millest rahastati kolm:
-          Karepa XI kodukandipäev: Rannarahva kalapidu - 18 992 krooni, taotleja Karepa Selts.
-          Vergi kaluritepäeva ning sellele eelnevate töötubade korraldamine -  22 793 krooni, taotleja  Vergiranna Selts.
-          Lobimuuseumi 30.aasta juubeli tähistamine - 19 431 krooni, taotleja Lobi Külamuuseum.
 
 
Meetmesse 2.3 - Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine, et tõsta piirkonna konkurentsivõimet tootmises ja teeninduses - laekus viis taotlust,  kokku summas  681 334,30 kr, kõik viis said ka 100% rahastatud.
 
Muuhulgas rahastati ka Vihula vallast esitatud projekt: Vihula valla ettevõtjate, avaliku ja kolmanda sektori esindajate koolitusreis Pyhtää valda summas 125 081 krooni, taotleja Vihula Vallavalitsus.
 
 
Kokku on 2010.aasta jooksul LEADER programmi kaudu Vihula valda tulnud 2 939 369 krooni.