Vihula Valla Veevärk OÜ

TEATED                                                                                  24 h avariiinfo

                                                                                                          56901020


Alates 1. augustist 2016 tõstis Vihula Valla Veevärk OÜ vee ja kanalisatsiooni abonomenttasusid. Vee tarbijatele on abonomenttasu 5,75 EUR/kuu ja vee ning kanalisatsiooni tarbijatele on abonomenttasu 6,90 EUR/kuu. Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Alates 1. jaanuarist 2015. a. kehtivad Vihula vallas uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad. Vihula Valla Veevärgi nõukogu ettepanekul kinnitas Vihula Vallavalitsus korraldusega nr 407 uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse kuupmeetri hinnad: vesi 1,92 EUR/m3, kanalisatsioon 3,42 EUR/m3 (hinnad sisaldavad käibemaksu). Jaanuaris teatatud veenäitude alusel tasutakse vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest veel vanade, edaspidi juba uute hindade alusel.

KASSA lahtiolekuajad on muutunud
Alates 1.oktoobrist 2014 on KASSA avatud vaid neljapäeviti, kell 10.00 -18.00!

21.12.2017
TEADE

Alates 1.jaanuarist 2018 asub OÜ Vihula Valla Veevärk kontor aadressil Vabaduse 18, Võsu.

 

24.11.2017
TEADE

OÜ Vihula Valla Veevärk üldkoosolek toimub 30.11.2017 Võsu vallamaja II korrusel

 

10.05.2017
TEADE
25.mail ja 1.juunil 2017 on kassa suletud

 

Veekatkestus 11.mail Käsmus
Neljapäeval 11.mail, kell 10.00-14.00, toimub veekatkestus Käsmu külas.
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!
Lisainfo: 56901020

 
20.12.2016
TEADE
OÜ Vihula Valla Veevärk tellimusel koostab Keskkond & Partnerid OÜ Võsupere ja Palmse
külade reoveepuhasti, puurkaev-pumpla ning vee- ja kanalisatsioonitorustike projekti.
Projekti raames teostatakse ka Võsupere küla veega varustava puurkaevu uuring. Uuringu
ajal on veekatkestus. Käesolevaga teatame, et
VEEKATKESTUS TOIMUB NELJAPÄEVAL 29.12.2016 ajavahemikul 9.00-19.00.
Lisaks puurkaevu uuringule on külas käimas geodeetilised ja geoloogilised uurimistööd,
mistõttu on vajalik geodeetidel ka erakinnistutele siseneda. Pärast uuringuid teostatakse
projekteerimistööd, mille raames võetakse ühendust kinnistu omanikega, et kokku leppida
vee- ja kanalisatsioonitorustike liitumispunktide ja torustike asukohad.
Seega palume mõistvat suhtumist uurimus- ja projekteerimistööde ajal. 
 
 
26.08.2016
Veekatkestus 29.augustil Käsmus

Seoses Põllu tänaval toimuvate torustike ehitustöödega, on 29.augustil häiritud
veetarbimine Käsmu külas.
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!
Lisainfo: 56901020
 
 
25.08.2016
Veekatkestus 26.augustil Käsmus
26.augustil võib esineda lühiajalisi veekatkestusi Käsmu külas.
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!
Lisainfo: 56901020
 
 
22.08.2016
Veekatkestus 25. ja 26.augustil 10:00-14:45 Vihulas
Seoses Elektrilevi poolt teostatavate õhuliini hooldustöödega on 25. ja 26.augustil
ajavahemikul 10:00-14:45 häiritud veetarbimine Vihula külas.
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!
Lisainfo: 56901020
 
 
22.08.2016
Veekatkestus 22. ja 23.augustil 10:00-14:45 Vihulas
Seoses Elektrilevi poolt teostatavate õhuliini hooldustöödega on 22. ja 23.augustil
ajavahemikul 10:00-14:45 häiritud veetarbimine Vihula külas.
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!
Lisainfo: 56901020
 
 
9.08.2016
Avalik kirjalik enampakkumine
Vihula Valla Veevärk OÜ müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel:
  • kinnistu Võsu alevikus Vabaduse tn 9a pindalaga 777 m2 sihtotstarbega tootmismaa. Kinnistu müügi alghind on 15 000 (viisteist tuhat) eurot.
Kinnised ümbrikud kirjalike pakkumistega peavad olema laekunud  hiljemalt 23.augustiks 2016 kella 12.00  aadressil Vihula Valla Veevärk OÜ, Mere 6, Võsu alevik 45501 Lääne-Virumaa. Pakkumised avatakse 23.augustil 2016 kell 12.10 Vihula Valla Veevärk OÜ kontoris. Täpsem informatsioon tel.56881511. 
 
 
04.05.2016
Veetrassi läbipesuga seotud veesurve kõikumised ja veekatkestused
10.mail kella 10.00- 16.00 vahelisel ajal teostatakse Võsu alevikus Mere tänav 1 kuni 93 ja Aia tänaval veetrassi läbipesu. Seoses sellega kaasneb lühiajalisi veesurve kõikumisi, veekatkestusi, mis omakorda toob kaasa vee ajutist hägusust. Trassipesuga on kaasatud kõik Mere tänavaga külgnevad haru tänavad: Eha, Viru, Kalevi, Vabaduse, Laine, Ranna, Vambola, Posti ja Jõe.
 
 
15.09.2015
Veekatkestus Vihula lasteaias
Seoses torustiku läbipesuga on 17. ja 18.septembril ajavahemikul kl 16.00-18.00 katkestatud veetarbimine Vihula lasteaias.
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!
Lisainfo: 56901020
 
 
 
Pressiteade
11. august 2015
EVEL: Karm tõde – Eestis leidub hulgaliselt veevargaid
Eesti Vee-ettevõtete Liidu andmetel on uute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimaluste loomisega sagenenud veevargused.
„Viimastel aastatel on loodud uusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise võimalusi kümnetele tuhandetele kinnistutele, kuid pahatihti on arendajad või siis juba elamu uued omanikud oma elukoha torustiku ühistorustikuga liitnud ilma vastavat lepingut sõlmimata," ütlesEesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) tegevdirektor Vahur Tarkmees. „Kinnistusisese torustiku ühendamise eelduseks on liitumisleping, vastasel juhul on tegemist omavolilise tarbimise ehk lihtlabase vargusega – ükskõik millise kauba või teenuse tarbimine ilma selle eest maksmata on vargus ning vee- või kanaliteenuse omavoliline tarbimine ei erine selles osas kuidagi."
Vahur Tarkmehe sõnul puudub üldjuhul omavolilistel teenuse tarbijatel ka tehniliselt korrektne projekt, see aga võib põhjustada häireid kõigile selle piirkonna inimestele, kes kasutavad ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooni teenuseid.
„On oluline mõista, et omavolilist veeteenuse tarbimist on võimalik karistada nii rahalise trahvi kui teenuse katkestamisega kuni liitumisprotsessi lõpule viimiseni," lausus Vahur Tarkmees. „Ning pettus tuleb varem või hiljem ilmsiks – vee-ettevõtted kontrollivad klientide heaolu ja elukeskkonna huvides tarbimiskohti regulaarselt."
Vahur Tarkmees lisas, et rahaline kahju omavolilise veeteenuste tarbimise eest ulatub reeglina tuhandetesse eurodesse – nii tuleb näiteks hiljuti jõustunud kohtuotsuse kohaselt ühel aastaid veeteenuseid omavoliliselt tarbinud ettevõttel tasuda vee-ettevõtjale trahvi ja hüvitist kokku ligi 100 000 euro suuruses summas.
Vähem kahju ei too kaasa ka teenuse osutamise katkestamine. „Kui ikka nn salajane kanalisatsioonitoru kinni pannakse, ei tule madalamatel korrustel kodust vara rikkuvat solgiuputust kaua oodata," selgitas Vahur Tarkmees. „Seepärast soovitangi Eesti vee-ettevõtete nimel: ennetage omavolilise tarbimisega kaasnevaid ebameeldivusi."
Eesti Vee-ettevõtete Liit (www.evel.ee) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 43 vee-ettevõtet ja 26 vee-alaga seotud ettevõtet.
Täiendav informatsioon:
Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor
Tel: +372 530 92 153; e-post: vahur.tarkmees@evel.ee
 
 
25.06.2015
Veekatkestus Männi tn pumpla piirkonnas 
 
26.juunil 2015 ajavahemikul 14.00-16.00 on veetarbimine katkestatud Männi tn pumpla
piirkonnas.
 
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!
Lisainfo: 56901020