Võsu alevik Kooli/Kooli tn 1 DP

Võsu aleviku Kooli tn 1/Kooli tn 18B maaüksustele (92201:003:1541; 92201:003:1542) on algatatud Vihula Vallavolikogu 10.05.2007 otsusega nr 274 detailplaneeringu koostamine.

Kooli tn 1a kinnistul kavandatakse olemasoleva koolimaja piiratud mahus laiendamist, töötoa-kuuri lammutamist ning ehitusõiguse määramist lasteaiahoonele, lahendatakse liikluskorraldus. 
Kooli tn 18 b jääb praeguse lahendusega parkmetsa alaks. 
Kogu planeeringuala suurus on ca 1,4 ha. 


DP on vastu võetud 10.03.2011 korraldusega nr 160.

DP avalik väljapanek toimub 13.06.2011 - 27.06.2011 Võsul vallamajas (Mere 6 Võsu alevik)
 
DP hoonestus 

DP seletuskiri 

DP tehnovõrgud 

DP asendiplaan 

Lasteaia plaan 
Lasteaia vaated 1 
Lasteaia vaated 2