Võsu keskväljaku DP

Võsu keskväljaku DP (Mere tn 55 ja Mere tn 67 vaheline ala) 

DP eskiis 

DP hoonestus.parkla 

DP sihtotstarbed 

DP trassid 

DP seletuskiri

DP Keskuse Pood, variant nr 14: vaated 1 ja 2