Võsu Pensionäride Klubi Nooruse Kaja

Küsimustele vastab Mirjam Paat, MTÜ Võsu Pensionäride Klubi Nooruse Kaja juhatuse esimees.
 
Kes te olete? Veidike ajaloost ja tänapäevast.
 
11.jaanuaril 1981 toimus Guido Mahkvei algatusel ja eestvedamisel Võsu Pensionäride Klubi Nooruse Kaja asutamiskoosolek. Asutajaliikmeid tuli kokku 21 ja esimeseks juhatuse esimeheks valiti Guido Mahkvei, kes seltsi vedas kuni kuni 11.juunini.1994.
9.novembril 1995 anti välja registreerimistunnistus ja 3.jaanuaril 2000 kanti Nooruse Kaja põhikiri äriregistrisse. 
Kõige rohkem liikmeid – 86, oli 1983. aastal, praegu on liikmeid 38. Juba asutamiskoosolekul otsustati klubi juurde luua rahvatantsuring Laine Tart'i juhendamisel, tantsuring töötab tänaseni - praegu õpetab Võsu Rannamemmesid Merikene Teppe.

Kohe alguses kutsuti kokku ka naisansambel, selle juhendajad olid Aliide Rebane ja Marianne Limberg ning sõnakunstirung, juhendajateks Auguste Vellerand ja Guido Mahkvei. Sõnakunstiringi tegemistes hakkas üsna varsti kaasa lööma Luule Aasmäe ning tänaseks on sellest välja kujunenud Võsu Rahva Teater, ikka Luule juhtimisel.

Kohalikud pillimehed koondati ühiseks tegevuseks ja muusikalist elamust pakkusid Taavi Teinbas, Heli Limberg, Vello Puusep, Ermo Valme, Ahti Laik, Ants Laigu, Ivo Einholm, Ada ja Andrei Kullerkann.
23.veebruaril 2004 avasime rannaklubi keldrikorrusel „Jututoa", ruumi andis meile kasutamiseks vallavalitsus. Seal käime pidevalt koos, teeme käsitööd, vahetame toiduretsepte, organiseerime osavõttu aleviku ühisüritustest (Teeme Ära jm.), jagame informatsiooni, korraldame käsitöönäitusi, samuti ajaloo-, usuloo- ja kirjandusalaseid arutelusid, teeme näidendite lugemisproove ning palju muud.
 
Millega te end üleval peate?
 
Meie saame oma kuludeks raha liikmemaksudest, aastal 1981 oli see 1 rubla, praegu 25 krooni aastas. Lisa tuleb näiteringi esinemistuludest, Vihula Vallavalitsus toetab meid rahaliselt ja kannab ka kulud, mis tulevad meie kasutuses oleva „Jututoa" kütte ja elektitarbimise eest.

Raha kulub postiteenuste eest tasumiseks – eakate õnnitlused ringhäälingu kaudu, kohvi ja tee ostmiseks „Jututoa" lauale, külaliste vastuvõtuks, kohtumisõhtute ja aastapäevade korraldamiseks.
 
Suurimad mured?
Transport esinemistele, kohtumisõhtutele, teatrisse või mujale sõiduks on väga kulukas ja raha selleks kusagilt eraldi ei tule. Oleme esitanud taotlusi valla kultuurikomisjonile ja raha ka saanud, aga mitte nii palju, kui vaja oleks.
 
Suurimad saavutused?
Oleme uhked:
-          et alates aastast 1981, kui selts koos hakkas käima, taastati kohe rahvatantsuring ja et Võsu  Rannamemmed tantsivad tänaseni
-          et sõnakunstiringist väljakasvanud näiteringi tegevus jätkub,
-          et 24.veebruaril 2004 avatud „Jututoa" tegevus käib, 
-          et oleme üksteist toetavad pensionärid, kes on organiseeritult osalenud vallarahva ühisettevõtmistel, pidupäevadel ja koristustöödel,
-          et võtsime osa käsitööesemete valmistamisest valla vastsündinutele ning paljulapselistele peredele.
 
Tulevik – kuhu edasi?
11.jaanuaril 2011 peame Võsu Pensionäride Klubi Nooruse Kaja juubelipidu – 30 tegevusaastapäeva. Tahaks lõpetada motoga, millega avati 30 aastat taagasi meie klubi asutamiskoosolek:
 
Aastad, mis tulevad, nooreks ei tee,
Kuid vanad ei ole me hoopiski veel.
Elu see erksamat elamist nõuab
Ette siis paljugi võtta veel jõuab!