« Tagasi

Sakussaare küla Orumäe detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek

Sakussaare küla Orumäe detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikus 24.08.2017 kuni 21.09.2017 Vihula vallamajas, Võsul, Mere tn 6 tööaegadel. 

 

 

Vihula Vallavalitsus annab teada, et Vihula Vallavolikogu 11.06.2015 otsusega nr 81 Sakussaare külas Orumäe kinnistule ja lähiümbrusele algatatud  detailplaneering on vastu võetud Vihula Vallavalitsuse 17.07.2017 korraldusega nr 224. Planeeringu vastuvõtmisega kinnitab Vihula Vallavalitsus, et planeering vastab Vihula valla ruumilise arengu eesmärkidele, seadustele ja muudele õigusaktidele.

 

Planeeringuala suurus on 30,45 ha. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut ja planeeringuga selgitatakse välja ning võimalikus ulatuses määratakse ehitusõigus õppe- ja treeningkeskuse hoonete ning taristu rajamiseks lennunduse suunaga (paraplaanid, mudellennundus) spordibaasile; määratakse juurdepääsud, keskkonnakaitselised abinõud, kitsendused ja piirangud.

 

Koos detailplaneeringuga algatati keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) planeeringuga kavandatud tegevusele. Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus hinnati kavandatavast tegevusest tulenevat  mõju looduskeskkonnale (s.h. Natura 2000 alale), tehiskeskkonnale ning sotsiaalsele keskkonnale. Tegevusega ei kaasne riigipiiriülest mõju.

 

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Vihula Vallavolikogu, detailplaneeringu korraldaja on Vihula Vallavalitsus (Mere tn 6, Võsu alevik, Vihula vald, Lääne-Virumaa 45501). Detailplaneeringu koostaja on Sweco Projekt AS (Meistri 22, Tallinn 13517). KSH läbiviija on  Paadilaenutus OÜ (Pihlaka tee 4, Kärevere, Laeva vald 60603, Tartumaa, tel. 5031411, paadirent@paadirent.ee).

 

Orumäe detailplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikus 24.08.2017 kuni 21.09.2017 Vihula vallamajas, Võsul, Mere tn 6 tööaegadel. 

 

Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab detailplaneeringu kohta esitada kuni 21.09.2017 Vihula valda Mere tn 6, Võsu alevik, tel: 325 8630, e-post: vald@vihula.ee ning KSH aruande kohta kuni 21.09.2017 Paadilaenutus OÜ'le eeltoodud aadressidel.

 

Detailplaneeringu lahendust ja KSH aruannet tutvustav avalik arutelu toimub 22.09.2017 kell 11.00 Võsul, vallamajas, Mere tn 6, II korruse saalis.

 

Detailplaneeringu materjalid ja KSH aruanne on kättesaadavad ka SIIN